Gå til hovedindhold

Præsentationsdag - Velfærdsteknologi til sanserne

Online CareWare Præsentationsdag torsdag 1. juni 2023

 • Læs op

Indhold

  Illustration med øje, mund, næse, hånd og øre

  Denne Præsentationsdag stiller skarpt på velfærdsteknologi til sanserne.

  Du vil blive præsenteret for en række eksempler på teknologier og tilhørende metoder, som kan understøtte en forebyggende og sammenhængende indsats for borgere med udadreagerende adfærd. Ligeledes vil Aarhus Kommune præsentere sin model for en aktivitets- og rolighedspakke til borgere med demens.

  Vores sanser er essentielle, når vi skal forstå os selv og vores omgivelser, og afgørende for at vi kan tilpasse vores handling på en anvendelig og hensigtsmæssig måde i overensstemmelse med vores omgivelser. Denne proces kaldes også for sanseintegration, og det er her, vores hjerne organiserer og bearbejder sanseindtryk og samtidig hæmmer eller fremmer information fra sanserne.

  Hvis hjernens evne til at bearbejde sanseindtryk er hæmmet, kan det lede til adfærdsændringer i form af manglende trivsel, pludselige vredesudbrud, manglende emotionel kontrol, fysisk uro, angst, selvskade, udad- eller indadreagerende adfærd. Disse adfærdsændringer er ikke bevidste handlinger fra den enkelte, men kan over tid få store konsekvenser for dem selv og deres omgivelser. Hos et menneske med demens, kan det fx forringe funktionsevnen. For medarbejdere kan udadreagerende adfærd i form af fysisk vold eller trusler have stor påvirkning på arbejdsmiljøet og medarbejdernes trivsel, og kan ligeledes have stor påvirkning på medbeboere og pårørende.

  Målrettet og tilpasset sansestimulation er et grundlæggende redskab til at forebygge adfærdsændringer hos borgere med sansemæssige udfordringer. Alt efter målgruppen kan der være mange forskellige forbehold i forhold til, hvordan sansestimuli skal modtages og bearbejdes, samt hvilke redskaber og metoder der anvendes.

  Læs om sansestimuli i forhold til demens på Sundhedsstyrelsensens hjemmeside

  Præsentationsdagen vil præsentere forskellige typer redskaber, og hvordan de kan anvendes i praksis.

  Program

  Introduktion til dagen v/ Mikkel Svindt Fransgård, CareWare & DokkX & Erfaringer med Roligheds- og Aktivitetspakken i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune v/ Lotte Bagge, projektleder og implementeringskonsulent, Velfærdsteknologi og Hjælpemidler, Aarhus Kommune.

   

  Inmu - Find ro med musik og vibration v/ Anders Hansen, MSc Software Engineering, Opfinder, Co-founder & CEO.

  Robotkatten & robothunden v/ Elizabett Brummerstedt, Sales Manager, Handicstore, AB Handic Help.

  Sansefred - Habi@Cave version 2.0, et multifunktionelt designmøbel til bæredygtig dosering af sansestimuli v/ Anne Mygind & Tina Skaarup Blenstrup, HabiWe.

  Sanseprodukter v/ Jette Reinewald og Rikke Haarup Dresler, Protac & Afslutning v/ Mikkel Svindt Fransgård.