Det er et tilbud til virksomheder og iværksættere fra hele landet om at komme til Aarhus for at præsentere nye og innovative velfærdsteknologiske produkter og løsninger.

Form

Præsentationsdagene afholdes hver måned undtagen i juli, og foregår normalt den sidste torsdag i måneden. Hver virksomhed får normalt 40 minutter til at præsentere sit produkt, inklusiv tid til spørgsmål og kommentarer.
Hver Præsentationsdag har sit eget overordnede tema, som fastlægges af CareWare Sekretariatet ud fra faglige vurderinger og input. Normalt er der 4 præsentationer pr. gang, nogle gange afløst af faglige oplæg inden for emnet.

Siden corona-nedlukningen har vi afholdt Præsentationsdagene virtuelt via Teams, noget som mange deltagere har sat pris på. I fremtiden vil det være temaet og feedback fra deltagerne, som afgør hvorvidt en Præsentationsdag skal afholdes som fysisk eller virtuelt arrangement. Som udgangspunkt vil alle Præsentationsdage blive optaget og efterfølgende lagt ud på CareWare-hjemmesiden, så alle kan se præsentationerne efterfølgende.

Se CareWare Kalender 2023 for datoer og temaer.

Tilmeld dig CareWare maillisten, hvis du ønsker at få besked om programmet for den næste præsentationsdag, eller andre nyheder om Præsentationsdagene.

Deltagelse: Præsentationsdagene er åbne for alle. Tilmeldingen til præsentationsdage foregår efter ”først til mølle"-princippet, da der er et begrænset antal pladser .

Virksomheder: Virksomheder, forhandlere eller producenter, som kunne tænke sig at præsentere et produkt på en Præsentationsdag, bedes udfylde Formular til beskrivelse af velfærdsteknologisk produkt.