Gå til hovedindhold

Præsentationsdag - Teknologi der understøtter rekrutteringsudfordringer

Virtuel Præsentationsdag torsdag 19. maj 2022

 • Læs op

Indhold

  Udsnit af tastatur med teksten "JOB" på retur-taster

  Et grundlæggende krav for at levere velfærd af høj kvalitet er kvalificeret arbejdskraft.

  Sundhed- og ældreområdet er ifølge VIVEs rapport om arbejdskraftmangel og rekrutteringsområder et af de velfærdsområder, hvor udfordringen med rekruttering er størst. Det betyder, at flere stillingsopslag ikke bliver besat af en sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller -hjælper med de ønskede kvalifikationer. Dette falder sammen med den demografiske udvikling, der stiller krav om flere offentligt ansatte, især inden for sundhed- og ældreområdet, hvor det forventes at der i 2030 vil være brug for 15-20.000 flere SOSU-ansatte for at opretholde det nuværende serviceniveau.

  Selvom problemstillingen ikke er ny, har gode løsningsforslag ikke været mere velkomne end de er nu. Løsninger skal implementeres nu, hvis vi skal kunne sikre samme høje kvalitet i vores velfærdsydelser på sundheds- og ældreområdet.

  Den grundlæggende udfordring er selvfølgelig, hvilke løsninger der virker, og hvordan vi får implementeret dem optimalt. Kommunernes Landsforening har meldt ud, at der er brug for at se hele vejen rundt efter løsninger. Hermed menes blandt andet, at Christiansborg ikke kan løse problemstillingen via. lovgivning alene; der er også behov for at kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og fagorganisationer bidrager til løsningen af denne samfundsudfordring.

  Denne Præsentationsdag forsøgte at se hele vejen rundt efter løsninger. Vi havde inviteret en række oplægsholdere, som har hver sin vinkel på rekrutteringsudfordringerne, og på hvordan vi løser dem.

  Program

  Velkomst v/ moderator Mikkel Svindt Fransgård & Rekrutteringsudfordringer i Aarhus Kommune v/ Helle Rasmussen, HR-chef, Strategi & Udvikling, Aarhus Kommune.

  TeamEffect v/ Peter Christensen, partner, TeamEffect. Kultur og dialog - værktøjer til at hjælpe offentlige organisationer til at få et bedre arbejdsmiljø og større jobtilfredshed.

  SundSim v/ Ege Jespersen, ÅTE VR. Virtual Reality simulationstræning på sundhedsområdet.

  Rekruttering og velfærdsteknologi på SOSU Østjylland v/ Rikke Krogsgaard & Lisa Møller Jacobsen, undervisere & videnscenterkoordinatorer, Videnscenter for Velfærdsteknologi Østdanmark.

  AppWriter v/ Kent Ravn, B2B account manager, Wizkids. Hjælp til læsning og skrivning for medarbejdere & Afslutning.

  Sidst opdateret: 14. november 2023