Grafik der viser en mand der sidder med computer og smartphone og har en robot stående på skrivebordet(colourbox)

Baggrund

Velfærdsteknologi er i dag et vilkår. Et velkomment vilkår. Både hos borgere og hos medarbejdere. Tiden er forbi, hvor velfærdsteknologi var lig med kolde robotarme og tyveri af arbejdspladser. I dag forbindes velfærdsteknologi med frihed og tryghed for borgerne, og for mange arbejdspladser en nødvendig kompensation for manglende arbejdskraft.

Selv om velfærdsteknologi er en succes, så skal vi være opmærksomme på de etiske dilemmaer, som velfærdsteknologien har skabt. Det kan være dilemmaet mellem friheden for borgeren versus trygheden for pårørende eller personalet. Eller det kan være adgangen til velfærdsteknologi. Skal det være en lige ret for alle. Skal de rigeste selv betale? Og kan man stille krav om, at der skal være teknologi i borgerens hjem, hvis det er nødvendigt for personalets arbejdsmiljø.

Målgruppe

Konferencen henvender sig både regionalt og kommunalt til politikere, erhvervsliv, foreninger, interesseorganisationer, chefer/ledere/konsulenter, fagpersoner, ældreråd, handicapråd samt øvrige med særlig interesse for emnet.

Tidspunkt og sted

Tirsdag 29. november 2022 kl. 10-13 i Rådhushallen, Aarhus Rådhus.

Pris for deltagelse: 250,-

Program

 • 09.30-10.00 Mulighed for at se og prøve eksempler på velfærdsteknologier i Rådhushallen
 • 10.00-10.30 Ankomst, kaffe/the og croissant
 • 10.30-10.35 Velkomst ved dagens moderator, konstitueret direktør Thune Korsager, Magistraten for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune
 • 10.35-10.40 Velkommen v/ Christian Budde, rådmand, Magistraten for Sundhed og Omsorg, & Anders Winnerskjold, rådmand, Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse
 • 10.40-11.20 ”Etik og velfærdsteknologi” oplæg v/ Jakob Birkler, filosof, tidligere formand for Etisk Råd 
 • 11.20-11.45 Pause med let frokost
 • 11.45-12.45 Paneldebat med inddragelse af salen og mulighed for spørgsmål
 • 12.45-13.00 Tak for i dag v/ rådmand Christian Budde
 • 13.00-13.30 Mulighed for at se og prøve eksempler på velfærdsteknologier i Rådhushallen

Paneldeltagere

 • Christian Budde, Rådmand, Sundhed og Omsorg.
 • Karin Christiansen, Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi, VIA University College Aarhus.
 • Helle Matzen, Demensfællesskabet Østjylland, pårørende.
 • Simon Toftgaard Jespersen, Formand for Muskelsvindfonden og Musholm.
 • Morten Rasmussen, Direktør for Danish Care.
 • Sofie Gunhøj Frank Mikkelsen, Project Engineer, exoskeletbruger.