Gå til hovedindhold

CareWare MasterClass

CareWare MasterClass er en årlig begivenhed, hvor der tages et aktuelt emne op, som har betydning for kommunernes brug af velfærdsteknologi – et emne som har politisk eller strategisk betydning.

 • Læs op

Indhold

  Emnet vil blive belyst af de mest vidende på området. Der vil være fokus på muligheder og udfordringer inden for det pågældende emne/tema, det være sig tekniske, praktiske,  juridiske eller organisatoriske udfordringer.
  En CareWare MasterClass afsluttes med en opsamling på, hvad der skal til for at løse de aktuelle udfordringer.

  CareWare MasterClass 2022

  Tryghed i eget hjem: Hvordan udnytter vi de teknologiske muligheder til at skabe mest mulig tryghed for borgerne?

  Præsentation af muligheder og begrænsninger i serviceloven, herunder 136e om Tryghedsskabende  velfærdsteknologi, fx mulighed for brug af digitalt tilsyn til borgere, der ikke kan give habilt samtykke:

  • Hvor langt er vi?
  • Hvad er de aktuelle udfordringer?
  • Hvad findes der af teknologier?
  • Er der teknologier, der mangler?
  • Er der behov for lovændring / tilføjelser til listen over tryghedsskabende VT eller andet?
  • Hvad skal der til for at øge borgernes tilgang til relevante VT-løsninger?

  Læs mere om CareWare MasterClass 2022 som finder sted torsdag 22. september kl. 9.30-15.00.

  Sidst opdateret: 18. september 2023