I skal udfylde formularen nedenfor, hvor I skal beskrive jeres produkt i detaljer.

Da DokkX-udstillingen er tematiseret, skal produktet passe ind i temaet. Det er DokkX, som udvælger de produkter, som får lov at blive udstillet. Det er gratis at udstille på DokkX, men det kræver, at I stiller produktet gratis til rådighed i den periode, temaet kører (typisk 6 måneder).

Information om virksomhed og produkt

Ja til at gemme og opbevare data
6-By netværket består af kommunerne: Aalborg, Randers, Aarhus, Esbjerg, Odense og København

Virksomheden
Jeg ønsker at
Vælg den eller de muligheder, som er årsagen til jeres henvendelse. Se eventuelt mere her: https://velfaerdsteknologi.aarhus.dk/innovation/har-din-virksomhed-det-vi-mangler/


Kategori
Hvilken kategori hører produktet under - vælg én!Produktet
Hvis produktet har sin egen hjemmeside, så angiv den - hvis ikke, så angiv din virksomheds hjemmeside
Lav en KORT beskrivelse af dit produktPris mm
(Udgifter til montering, vedligeholdelse, reparation, batterier, serviceaftale, særlige rengøringsmidler, abonnementsudgifter)
Indgår der i løsningen personhenførbare data? Hvordan beskyttes persondata? Hvordan behandles personoplysninger? Overføres data til tredje lande (ikke-EU-lande)?
Hvordan tages der højde for miljø og klima i løsningen fx faktorer som genbrug, genanvendelighed, energioptimerende effekter?
Erfaringer
fx links til videnskabelig artikel, cases eller lignende