I skal udfylde Formular til beskrivelse af velfærdsteknologisk produkt, hvor I skal beskrive jeres produkt i detaljer, samt hvilken type afprøvning eller projekt, I forestiller jer. 

Det er alene Aarhus Kommune, der vurderer, om der potentielt kunne være mulighed for at opstarte en test af produktet. En test kan variere meget i omfang. Det kunne fx være en funktions- eller brugertest. Virksomheden kan selv skulle stå for at afholde udgifter til at frikøbe fra Aarhus Kommunes medarbejdere til opgaven. Aarhus Kommune styrer rammerne og omfanget, og kan til enhver tid sige sig fri fra at afvikle testen.​

Information om virksomhed og produkt

Ja til at gemme og opbevare data
6-By netværket består af kommunerne: Aalborg, Randers, Aarhus, Esbjerg, Odense og København

Virksomheden
Jeg ønsker at
Vælg den eller de muligheder, som er årsagen til jeres henvendelse. Se eventuelt mere her: https://velfaerdsteknologi.aarhus.dk/innovation/har-din-virksomhed-det-vi-mangler/


Kategori
Hvilken kategori hører produktet under - vælg én!Produktet
Hvis produktet har sin egen hjemmeside, så angiv den - hvis ikke, så angiv din virksomheds hjemmeside
Lav en KORT beskrivelse af dit produktPris mm
(Udgifter til montering, vedligeholdelse, reparation, batterier, serviceaftale, særlige rengøringsmidler, abonnementsudgifter)
Indgår der i løsningen personhenførbare data? Hvordan beskyttes persondata? Hvordan behandles personoplysninger? Overføres data til tredje lande (ikke-EU-lande)?
Hvordan tages der højde for miljø og klima i løsningen fx faktorer som genbrug, genanvendelighed, energioptimerende effekter?
Erfaringer
fx links til videnskabelig artikel, cases eller lignende