I skal udfylde Formular til beskrivelse af velfærdsteknologisk produkt, hvor I i detaljer skal beskrive jeres produkt og hvorfor I mener, det kunne være relevant for Aarhus Kommune.

Derefter en tværfaglig gruppe vurdere, hvorvidt det kunne være relevant for Aarhus Kommune. Hvis vi efterfølgende finder produktet relevant for os, kan vi indgå en dialog om det videre forløb

Information om virksomhed og produkt

Ja til at gemme og opbevare data
6-By netværket består af kommunerne: Aalborg, Randers, Aarhus, Esbjerg, Odense og København

Virksomheden
Jeg ønsker at
Vælg den eller de muligheder, som er årsagen til jeres henvendelse. Se eventuelt mere her: https://velfaerdsteknologi.aarhus.dk/innovation/har-din-virksomhed-det-vi-mangler/


Kategori
Hvilken kategori hører produktet under - vælg én!Produktet
Hvis produktet har sin egen hjemmeside, så angiv den - hvis ikke, så angiv din virksomheds hjemmeside
Lav en KORT beskrivelse af dit produktPris mm
(Udgifter til montering, vedligeholdelse, reparation, batterier, serviceaftale, særlige rengøringsmidler, abonnementsudgifter)
Indgår der i løsningen personhenførbare data? Hvordan beskyttes persondata? Hvordan behandles personoplysninger? Overføres data til tredje lande (ikke-EU-lande)?
Hvordan tages der højde for miljø og klima i løsningen fx faktorer som genbrug, genanvendelighed, energioptimerende effekter?
Erfaringer
fx links til videnskabelig artikel, cases eller lignende