Emner for vurderingen kan være:

 • Løsningens brugervenlighed, design og funktionalitet
 • Løsningens relevans for primære, sekundære og tertiære brugere
 • I hvilket omfang produktet løser de tiltænkte behov og udfordringer
 • Implementerbarhed af selve løsningen
 • Forslag til videre udvikling og fremtidige tiltag

Eksperterne

CareWares eksperter har et indgående kendskab til de kommunale krinkelkroge og de støttemuligheder og puljer i Aarhus Kommune, som kunne være relevante for dig.

Eksperterne råder desuden over kompetencer inden for følgende fagområder:

 • Ergonomi og fysioterapi
 • Ergoterapi og biomekanik
 • Maskinteknik
 • Kommunikation og it
 • Pædagogik og uddannelse
 • Antropologi
 • Projektledelse
 • Digital design og designledelse
 • Klinisk videnskab & teknologi
 • Sportsteknologi & idræt
 • Folkesundhedsvidenskab

Priserne for en CareWare Ekspertvurdering begynder ved 8.000 kr. og fastsættes individuelt ud fra opgavens omfang og tidsforbrug.

OBS: En virksomhed, der har fået en ekspertvurdering, har ikke automatisk krav på et yderligere samarbejde med Aarhus Kommune i forlængelse af ekspertvurderingen.

Proceduren

Ring eller skriv til os.

Når vi har lavet en aftale om at sætte ekspertvurderingen i gang, booker vi et møde til dig. Mødet foregår hos DokkX på DOKK1.

På mødet ser vi på dit produkt/din ydelse og fortæller dig, hvad du kan forvente af en ekspertvurdering.

Vi sætter et hold til ekspertvurderingen ud fra, hvilken type produkt/ydelse du tilbyder.

Rapporten er klar inden for en måned, og du får den tilsendt på mail. Efterfølgende holder vi et møde af en times varighed på DokkX, hvor du kan stille uddybende spørgsmål.

En CareWare Ekspertvurdering giver ikke fortrinsret eller særstilling i forhold til et eventuelt fremtidigt samarbejde med Aarhus Kommune.