Se en video hvor HabiWe udtaler sig om, hvad de har fået ud af et CareWare Springboard

Krav til virksomheden

Virksomheden skal

  • Have et CVR-nummer
  • Tilbyde en løsning, der er kommercielt tilgængelig
  • Have et produkt/en ydelse inden for områderne ældre, sundhed eller rehabilitering

Proceduren

Virksomheden udfylder formularen Virksomhedshenvendelse nedenfor (kontakt Magnus Kinly Mogensen, hvis du har spørgsmål). CareWares konsulenter kontakter efterfølgende virksomheden med et tilbud på opgaven, hvis de mener, at potentialet er der. 

CareWares ansvar og opgaver i forbindelse med Springboard

  • at sammensætte et relevant panel af fagfolk og borgere, eventuelt i samarbejde med leverandøren
  • at planlægge og facilitere Springboardet
  • at sammenfatte resultater og skriftligt formidle dem til leverandør
  • at markedsføre resultater på CareWares platforme

Springboards afholdes på DokkX på DOKK1 i Aarhus.

Priserne for et CareWare Springboard begynder ved 10.000 kr. og fastsættes individuelt ud fra opgavens omfang og tidsforbrug.

Information om virksomhed og produkt

Ja til at gemme og opbevare data
6-By netværket består af kommunerne: Aalborg, Randers, Aarhus, Esbjerg, Odense og København

Virksomheden
Jeg ønsker at
Vælg den eller de muligheder, som er årsagen til jeres henvendelse. Se eventuelt mere her: https://velfaerdsteknologi.aarhus.dk/innovation/har-din-virksomhed-det-vi-mangler/


Kategori
Hvilken kategori hører produktet under - vælg én!Produktet
Hvis produktet har sin egen hjemmeside, så angiv den - hvis ikke, så angiv din virksomheds hjemmeside
Lav en KORT beskrivelse af dit produktPris mm
(Udgifter til montering, vedligeholdelse, reparation, batterier, serviceaftale, særlige rengøringsmidler, abonnementsudgifter)
Indgår der i løsningen personhenførbare data? Hvordan beskyttes persondata? Hvordan behandles personoplysninger? Overføres data til tredje lande (ikke-EU-lande)?
Hvordan tages der højde for miljø og klima i løsningen fx faktorer som genbrug, genanvendelighed, energioptimerende effekter?
Erfaringer
fx links til videnskabelig artikel, cases eller lignende