Gå til hovedindhold

Teknologier til rengøring i eget hjem

Online CareWare Præsentationsdag torsdag 23. februar 2023

 • Læs op

Indhold

  Kvinde omfavner robot, som står med en støvsuger i hånden

  Rengøring i hjemmet er en udfordring for mange på grund af nedsat fysisk funktionsevne, fx dårlig balance, svimmelhed, nedsat førlighed mv. De pågældende er derfor ofte afhængige af enten pårørendes hjælp eller at modtage hjemmehjælp til rengøringsopgaven.

  En rapport fra VIVE udgivet i 2019 (VIVE 2019: 'Hjælp til svage ældre') viser, at hver tredje af de allersvageste (2 eller flere funktionsnedsættelser) hjemmeboende ældre er uden den hjælp, selvom de angiver ikke at kunne klare sig selv uden hjælp. Tungere rengøring er den primære opgave, som de fleste angiver, at de har brug for hjælp til. Det gælder ca. 20 % af førnævnte målgruppe. I disse tilfælde kan det ofte være relevant at tilbyde en form for rehabilitering, således at de pågældende, så vidt muligt, bliver i stand til at varetage dele af eller hele rengøringsopgaven selvstændigt. I andre tilfælde eller som del af rehabiliteringen kan det være relevant at benytte forskellige rengøringsteknologier, som enten kan assistere i rengøringsaktiviteten eller automatisere dele af rengøringen.

  I almindelighed anvendes redskaber og teknologi i langt de fleste daglige rengøringsaktiviteter, og uden dem ville det for de fleste være særdeles tidskrævende. På trods af et stort marked for rengøringsredskaber og -teknologi, er ikke alle redskaber designet med fokus på mennesker med funktionsnedsættelse. På denne Præsentationsdag sætter vi fokus på, hvordan teknologi kan understøtte selvhjulpenhed for mennesker med funktionsnedsættelse i netop rengøringsaktiviteten.

  Program

  Velkomst og indledning v/ Moderator, Mikkel Svindt Fransgård, CareWare & Præsentation af DokkX på Tur og udvalgte rengøringshjælpemidler v/ Louise Munk Ibsen, DokkX på Tur, Teknologi i Praksis.

  Præsentation af rengøringsteknologier fra SeniorSalg.dk v/ Hanne Grøn, SeniorSalg.

  Præsentation af Ledningsfri Støvsuger fra KoboldLine v/ Jess Vang, AA Innovation & Afslutning v/ Mikkel Svindt Fransgård, CareWare

  Sidst opdateret: 17. maj 2024