Teknologier og hjælpemidler har altid været en del af sygeplejerskens virke i forskellige udgaver, og vi tager dem ofte for givet uden at tænke på den lange udviklingshistorie bag.

Billede med collage med 2 gamle teknologier og en masse nye

Det kan være vanskeligt at holde sig opdateret på området, da der er sket en accelerationen i antallet af teknologier, og der hele tiden kommer nye til.

Med denne præsentationsdag ønsker vi at samle nogle af de teknologier, som er relevante for sygeplejersken at have kendskab til, for i samarbejde med borgeren at kunne bruge dem med et rehabiliterende sigte.

Program

Velkomst v/ Magnus Kinly Mogensen, DokkX & Introduktion til dagens tema v/ Mette  Callsen, projektleder, Velfærdsteknologi & Hjælpemidler & Ditte Hald, sygeplejerske, Klynge for Sygepleje, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune.

Evondos medicinrobot v/Dorte Fabricius, Evondos

Teknologi til understøttelse af diabetesbehandling

Freestyle Libre - flash glucosemåler v/ Thomas Fogh Hansen, Abbott

Roto - elektronisk stikkeskema v/ Rasmus Tjalk-Bøggild, co-founder, Roto Health ApS

Teknologi og hjælpemiddel målrettet udskillelse

Abena Nova - intelligent ble v/ Susanne Andersen, Abena

Midurine - midtstråleurin måler v/ Anders D. Jensen, Midurine

Teknologi og hjælpemidler målrettet ernæring

Aquatime - intelligent drikkeglas v/ Kim Toft Madsen, Aquatime

Sippa Cup - medicinsk kop til dysfagi og bevægelseshandicap v/ Jakob Iversen, Carewarekompagniet.

Afslutning på dagen