Borgerrapporterede data (PRO-data) er en prioriteret indsats i kommunerne og regionerne. Forskningen peger på, at PRO-data giver værdi til borgerne, men hvad findes der allerede af danske erfaringer? Hvilke teknologierne findes på markedet, og hvilken værdi har de givet borgere, medarbejdere og praksis?

Dette vil vi forsøge at besvare på præsentationsdagen, hvor deltagerne vil blive præsenteret for tre teknologier og erfaringerne med dem.

Borrapporterede data også kaldet PRO-data (Patient Reported Outcome-data) er data direkte fra borgeren om borgernes egen sundhedstilstand. PRO- data kan indeholde oplysninger om borgerens oplevede symptomer, funktionsevne og livskvalitet, eller om borgerens tilfredshed og oplevelse med en given indsats. PRO-data gør det muligt at vurdere borgerens gavn og værdi af et samlet forløb.

Studier viser, at processen med at indrapportere PRO-data i sig selv kan mindske borgernes symptomer og forbedre deres livskvalitet. Desuden forbedrer processen kommunikationen med – og relationen til – de sundhedsprofessionelle og øger borgerens overordnede tilfredshed med behandlingen. PRO-data kan desuden synliggøre oversete problemer og dermed være med at til forbedre behandlingen.

I 2020 blev samtlige kommuner i Danmark enige om at gå sammen om et udbud af en ny fælles IT-løsning til indsamling af PRO-data i kommunerne. Løsningen hedder KommunalPRO og forventes at blive udrullet i starten af 2023.

I Aarhus kommune har vi gode erfaringer med MIRA, som er en digital dagbog, hvor borgerne dagligt kan indrapportere selvvalgte PRO-data til deres fysio- og ergoterapeuter. 

BackTrace er et forskningsprogram, der har fokus på at skabe bedre tværsektorielle forløb for borgere med lænderygsbesvær. Teknologien er blevet udviklet og evalueret i primære og sekundære sektor i regionen.