Gå til hovedindhold

Telerehabilitering og data i kommunal praksis

Online CareWare Præsentationsdag 3. oktober 2022

 • Læs op

Indhold

  Medarbejder gennemgår data med borger

  Hvad kan borgerrapporterede data? Og hvordan kan vi bruge dem i praksis?

  Borgerrapporterede data (PRO-data) er en prioriteret indsats i kommunerne og regionerne. Forskningen peger på, at PRO-data giver værdi til borgerne, men hvad findes der af danske erfaringer? Hvilke teknologierne findes på markedet, og hvilken værdi har de givet borgere, medarbejdere og praksis? Dette vil vi forsøge at besvare på denne dag, hvor i vil blive præsenteret for tre teknologier og de erfaringer, der er gjort med dem.

  Borger-rapporterede data, også kaldet PRO-data (Patient Reported Outcome-data), er data direkte fra borgeren om borgernes egen sundhedstilstand. PRO- data kan indeholde oplysninger om borgerens oplevede symptomer, funktionsevne og livskvalitet, eller om borgerens tilfredshed og oplevelse med en given indsats. PRO-data gør det muligt at vurdere borgerens gavn og værdi af et samlet forløb.

  Studier viser, at processen med at indrapportere PRO-data i sig selv kan mindske borgernes symptomer og forbedre deres livskvalitet. Desuden forbedrer processen kommunikationen med – og relationen til – de sundhedsprofessionelle og øger borgerens overordnede tilfredshed med behandlingen. PRO-data kan desuden synliggøre oversete problemer og dermed være med at til forbedre behandlingen.

  I 2020 blev samtlige kommuner i Danmark enige om at gå sammen om et udbud af en ny fælles IT-løsning til indsamling af PRO-data i Kommunerne. Løsningen hedder KommunalPRO og forventes at blive udrullet i starten af 2023.

  I Aarhus Kommune har vi gode erfaringer med MIRA, som er en digital dagbog, hvor borgerne dagligt kan indrapportere selvvalgte PRO-data til deres fysio- og ergoterapeuter.

  BackTrace er et forskningsprogram, der har fokus på at skabe bedre tværsektorielle forløb for borgere med lænderygsproblemer. Teknologien er blevet udviklet og evalueret i primær og sekundær sektor i Region Midt.

  Program

  • Introduktion til dagens tema v/ Jacob Handberg Gohlke, projektleder, Velfærdsteknologi & Hjælpemidler, Aarhus Kommune.

  • Præsentation af MIRA v/ Anders Rosgaard, fysioterapeut, Sociallægeinstitutionen, Aarhus Kommune.

  • Projekt om PRO med MIRA. Præsentation af kvalitative resultater v/ Anne Skovager Thomsen, sygeplejerske og kandidat i klinisk videnskab og teknologi.

  • Projekt om PRO med MIRA. Præsentation af kvantitative resultater fra Aarhus Kommune v. Frank Lambreth Jensen, Udviklingsterapeut, Aarhus Kommune.

  • Præsentation af teknologi og erfaringer bag KommunalPRO v/ Kamilla Sjøgren, konsulent, Digitalisering, Aarhus Kommune.

  • Præsentation af erfaringer med BackTrace v/ Camilla Blach Rossen, Forskningsansvarlig sygeplejerske, PhD, Region Midtjylland.

  Sidst opdateret: 17. maj 2024