Formålet med enhver rehabiliteringsproces er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv (fra Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet). Rehabiliteringsprocessen er en tidsafgrænset proces, hvorfor det i mange tilfælde er nødvendigt for borgeren at fortsætte med at træne for at vedligeholde sit funktionsniveau efter endt rehabiliteringsforløb.

Der kan være mange barrierer, som betyder, at borgerne ikke på egen hånd kan løfte opgaven. Det kan være manglende inspiration, redskaber eller viden om, hvordan træningen skal udføres. Derudover kan der være en række motivationsbarrierer, hvis træningen er besværlig at komme i gang med eller hvis man ikke kan se fremgang i sin træning.

På denne Præsentationsdag sætter vi spot på, hvordan teknologi og nye træningsmetoder kan være med til at forbedre borgernes muligheder for at træne på egen hånd. Der vil blive præsenteret eksempler på træning af fysiske, kognitive og sociale færdigheder.

Program (foreløbigt)

  • 09.00-09.20 Anvendelse af ExorLive Asissitant projekt i Aarhus Kommune v/ Frank L. Jensen, udviklingsterapeut, cand.scient.san., Aarhus Kommune.
  • 09.20-10.00 Dysfagi træningsapp v/ Dorte Melgaard, sundhedsfaglig forskningskoordinator, Regionshospital Nordjylland.
  • 10.00-10.05 Pause
  • 10.05-10.45 (Endnu ikke endeligt fastlagt!)
  • 10.45-10.50 Pause
  • 10.50-11.20 (Endnu ikke endeligt fastlagt!)
  • 11.20-11.30 Afslutning og på gensyn