To hænder som holder om en ældre hånd - nedenunder ses et stiliseret hjerte hvor den ene halvdel ser ud til at være noget med teknologi (printplader)

Viborg kommune byder velkommen til en spændende og anderledes CareWare Nordic Præsentationsdag, hvor vi stiller skarpt på, hvilke behov og løsninger der findes i forbindelse med den sidste tid.

Præsentationsdagen vil indeholde seks spændende indlæg, hvor den sidste tid er omdrejningspunktet. Emnet angribes fra forskellige vinkler, lige fra de praksisnære løsninger der findes i dag til det der kommer i fremtiden.

Program

08.00 - 08.30: Login og klargøring

08.30 - 08.45: Velkomst og rammesætning for dagen v/ Maila Brown Lundberg Tandrup, - Omsorgschef i Viborg Kommune.

08.45-09.35: Resultater fra prøvehandlingerne om livets afslutning v/ Maila Brown Lundberg Tanderup - Omsorgschef i Viborg Kommune, Helle Skytte Andersen - Oversygeplejerske, Kirurgi, HE Midt og Janne Lauersen - Sygeplejespecialist, Kirurgi, HE Midt (Projektleder).

Projekt Livets afslutning har til formål at styrke mulighederne for, at den enkelte borgers ønsker for livets afslutning kan efterleves, og at det sker i tæt samarbejde med borger, dennes pårørende og det sundhedspersonale, der er involveret undervejs.

09.35 - 10.00: Tryghed og utryghed for døende i eget hjem v/ Mette Callsen, Projektleder, Aarhus Kommune.

Hvad giver tryghed og utryghed for døende i eget hjem. Bliv klogere på, hvor der er behov og mulighed for at forbedre noget med velfærdsteknologiske løsninger.

10.00 - 10.10: Pause

10.10 - 10.30: Hvordan udnyttes teknologi i praksis ? v/ Mette Gundorf – Sygeplejerske Viborg Kommune.

Beretning fra Viborg Kommune om, hvordan Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering udnytter teknologi til at understøtte borgere og pårørende gennem den sidste tid.

10.30 - 10.55 : Fremtidens hospice v/ Dorte Lundager Laursen - Afdelingssygeplejerske ved Hospice Limfjord.

Et virtuelt hospice. Tanker og ideer om et virtuelt hospice. Hvilke muligheder giver det borgeren og hvad skal der til før det bliver en realitet?

10:55 - 11:30: Hvordan skaber vi de rigtige fysiske rammer under den sidste tid v/ Mads Lindholm, erhvervspsykolog, ph.d.

Mads Lindholm står bag arbejdet med den tryghedsskabende patientstue og fremtidens venterum - fra venterum til værerum. At skabe de rigtige rammer for men nesker gennem den sidste tid er vigtigt, men hvilke faktorer spiller ind?

11.30 - 12.00: Udfordringer vi kan arbejde videre med? v/ Peter Astrup – Centerleder og Anne Schlünsen – Chefkonsulent Test og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi.

En fælles opsamling, er vi stødt på behov i dag, hvor der endnu ikke findes en løsning? Hvad kalder udfordringerne på?

12.00: Tak for i dag v/ Maila Brown Lundberg Tandrup - Omsorgschef i Viborg Kommune.