Det er et tilbud til virksomheder og iværksættere fra hele landet om at komme til Aarhus for at præsentere nye og innovative velfærdsteknologiske produkter og løsninger.

Form

Præsentationsdagene afholdes cirka 10 gange om året, og foregår normalt om formiddagen en af de første torsdage i måneden.

Hver virksomhed får 40 minutter til at præsentere deres produkt, inklusiv tid til spørgsmål og kommentarer.
Der er 4 præsentationer pr. gang.

Sted

DokkX på niveau 2.2 i DOKK1.

Se CareWare Kalender 2020 for datoer og temaer.

Tilmeld dig CareWare maillisten, hvis du ønsker at få besked om programmet for den næste præsentationsdag, eller andre nyheder om Præsentationsdagene.

Deltagelse

Præsentationsdagene er åbne for alle. Tilmeldingen til præsentationsdage foregår efter ”først til mølle"-princippet, da der er et begrænset antal pladser .

Virksomheder

Virksomheder, forhandlere eller producenter, som kunne tænke sig at præsentere et produkt på en Præsentationsdag, bedes kontakte Kirsten Rud Bentholm (se Kontakt).