Målet er, at det med 2.500 deltagere fra hele verden bliver den største faglige kongres i Aarhus nogensinde.

Kongressen arrangeres af den danske NGO Rehabiliteringsforum Danmark, og afholdes i et samarbejde med Aarhus Kommune, Region Midtjylland og MarselisborgCentret.
H.K.H. Kronprinsesse Mary er protektor for kongressen.

Vision

Visionen for verdenskongressen er at være en global platform, som sætter rehabilitering på den faglige og politiske dagsorden. Under overskriften MOVING SOCIETIES behandler kongressen rehabilitering ud fra fem overordnede perspektiver: Det individuelle, det faglige/professionelle, det forskningsmæssige, det
samfundsmæssige og det politiske perspektiv.

Med en ambition om, at rehabilitering ”bevæger, flytter og udvikler samfundet” ønsker kongressen at videreudvikle rehabilitering i retning af, at der er optimale rammer, vilkår og muligheder for os alle. Der er således ikke alene tale om kompenserende indsatser, men en videreudvikling af et samfund, som anerkender, respekterer og inkluderer alle borgere.

Derfor skal du deltage i RIWC 2021

Over tre dage kan du som deltager se frem til en spændende og inspirerende blanding af faglige præsentationer, praktiske eksempler, et stort udstillingsområde, guidede ture, studiebesøg, kulturelle indslag og meget mere.

Verdenskongressen henvender sig til alle, som arbejder med eller har interesse i rehabilitering, fx forskere, NGO’er, små og mellemstore virksomheder, studerende, eksperter, beslutningstagere og alle dem, hvor rehabilitering er en del af hverdagslivet.

Kongressen bliver dermed en enestående mulighed for at møde førende danske og internationale fagprofessionelle, udveksle ideer og opbygge netværk med
ledende producenter, sundheds- og plejepersonale, offentlige myndigheder og organisationer, som alle har fokus på rehabilitering. Det er vores håb, at der ud fra disse møder kan opstå samarbejder og visioner, som fører til, at rehabilitering kommer i fokus og bliver et dagsordenspunkt både nationalt og internationalt.

Læs mere om verdenskongressen
Se film om verdenskongressen

Tid og sted

RI World Congress 2021 bliver afholdt 7-9. september 2021 i Aarhus Congress Center og virtuelt via OnAir platformen.