To ældre mennesker holder hænder

Antallet af ældre mennesker i samfundet stiger, og ligeledes stiger antallet af ældre, som ønsker at blive boende i eget hjem. En grundlæggende forudsætning for at blive boende er, at hjemmet stadig føles trygt.

Tryghed griber ind i alle dele af livet og for ældre borgere kan denne tryghed være afhængig af pårørende samt den hjælp, kommunen bidrager med. Pårørende til ældre betyder enormt meget for trygheden og løsninger som kan understøtte denne relation bliver derfor særligt interessante.

På denne præsentationsdag præsenterede Monica Petterson Ekström og Magnus Kinly Mogensen en model for tryghed, som er skabt i et tværkommunalt projekt mellem Aalborg, København og Aarhus kommuner. Modellen giver et indblik i, hvilke parametre der kan være med til at påvirke oplevelsen af tryghed for den ældre.

Velfærdsteknologier kan være et hjælpemiddel til at imødekomme flere af disse parametre. Sensorteknologier, IoT (Internet of Things) og wearables med aktivitetsmonitorering - Hvad det går ud på, og hvordan det kan være med til at understøtte trygheden, fik man flere bud på fra 3 forskellige virksomheder.

Program

  • Velkomst og introduktion til dagen v/ Mikkel Svindt Fransgård & Model for tryghed v/ Monica Petersson Ekström & Magnus Kinly Mogensen, Aarhus Kommune.

 

 

  • Alerto v/ Lasse Holm, Alerto.

 

  • Movisens v/ Stefan Hey, Movisens (på engelsk) & Afrunding og tak for i dag.