Børn, der leger på en legeplads, med udstyr fra PlayAlive

Inddragelse af natur i rehabiliteringsprocessen har opnået voksende anerkendelse de seneste år.

Forskningen og praksiserfaringer bekræfter, at naturoplevelser og udeliv kan spille en vigtig rolle, når mennesker skal gennemgå både fysisk, kognitiv og psykisk rehabilitering. Natur og uderum er også enormt vigtig for forebyggende sundhedsindsatser - og designet og mulighederne i vores nærmiljøer kan påvirke vores fysiske og mentale sundhed positivt.

Denne præsentationsdag handlede om forskellige teknologier til træning i det fri, og hvordan såvel digital som analog teknologi kan være med til at øge motivation, tilgængelighed og træningsmuligheder i uderummet.

Vi så på, hvordan interaktive installationer, lyd og rehabiliteringsbaner i træ kan understøtte træning i det fri.

  • Introduktion til dagen v/ Mikkel Svindt Fransgård, Teknologi i Praksis. & Velkomst v/ Christina Fruergaard, Motionskoordinator, Sundhedsstaben, Aarhus Kommune.