Oplysningsplakat fra Statens Serum Institut om forholdsregler mod coronavirus

I januar satte CareWare i samarbejde med en række virksomheder fokus på, hvordan forskellige løsninger kan afhjælpe nogle af de udfordringer som epidemien har gjort særlig aktuelle. Coronaepidemien har øget en række allerede eksisterende udfordringer i vores samfund, hvilket har ført til at vi stiler mod nye og effektivere løsninger på disse udfordringer.

To gennemgående udfordringer har været hygiejne og social eksklusion. Udfordringer med hygiejne er ikke et decideret nyt problem og teknologi har historisk haft en enorm indflydelse på forbedring af hygiejne. Året 2020 har vist os, at hygiejne er et essentielt våben mod spredning af sygdom, men også at der fortsat er plads til forbedringer. Der har de seneste år været fokus på, hvordan vi bekæmper social eksklusion og ensomhed, men epidemien har udfordret denne agenda og givet endnu vanskeligere forhold for de allermest udsatte.
Vi havde inviteret 4 danske virksomheder med hver sin unikke løsning til hygiejne eller social eksklusion.

  • Hygiejne i højsædet - om de udfordringer, corona har givet på sundheds- og ældreområdet i Aarhus Kommune, v/ Else Buus, Kvalitetskonsulent, Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune
  • Sani Nudge - system til at nudge medarbejdere til effektiv håndhygiejne v/ Theis Jensen, SaniNudge.
  • UVD-Robots - UV desinfektionsrobot v/ Kenneth Ranzau, UVD-Robots.
  • Life Manager - platform til bl.a. skærmbesøg og videokommunikation v/ Bo H. Iversen, LifePartners.
  • Fable Connect - telerobot til at afhjælpe social isolation v/ Christian Wraa-Puls, Shape Robotics.