I job med teknologi

På denne virtuelle CareWare Præsentationsdag satte vi fokus på teknologier, som kan understøtte borgere med forskellige funktionsnedsættelser i job. Der var både være fokus på syn, fysiske udfordringer, samt hvordan VR kan være med til at bane vejen for borgere med psykiske udfordringer. Vi havde inviteret 4 virksomheder, som hver præsenterede sine unikke løsninger og fortalte, hvordan de kan hjælpe i forskellige arbejdssituationer.

Udviklingen i teknologier, forretningsmodeller og arbejdsgange forventes at få betydelig indflydelse på en stor del af danskernes arbejde. Nye teknologier som kunstig intelligens, Internet-of-Things, maskinlæring og robotter forventes at drive den fjerde industrielle revolution. I en rapport fra 2018 anslog Den Sociale Kapitalfond, at 4 ud af 10 eksisterende danske job i høj grad består af opgaver, som vil kunne løses ved hjælp af førnævnte teknologier. I rapporten påpegede de ligeledes, at andelen er endnu højere for job, som varetages af de grupper, som allerede befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, herunder personer med fysiske eller psykiske handicap, sociale programmer eller svage faglige, sproglige eller kulturelle kompetencer.

Corona-epidemien ser umiddelbart ud til at have sat yderligere skub i denne udvikling, hvilket øger risikoen for at skubbe de borgere ud af arbejdsfællesskabet, som allerede er udfordrede. Rapporten fremstiller heldigvis en lang række eksempler på, hvordan udviklingen i jobs og understøttende teknologi har et mindst lige så stort potentiale for at øge mulighederne for særligt sårbare grupper. For at udnytte dette potentiale og gøre fremtidens arbejdsmarked inkluderende, kræver det villighed til at tænke nyt og at udviklingen foregår i fællesskab.

Ønsket med denne CareWare Præsentationsdag var at skubbe til denne dagsorden ved at give inspiration, dele viden om nye løsninger og skabe dialog på tværs.

  • Introduktion & velkomst v/ Mikkel Svindt Fransgaard & Indledning v/ Simon Toftgaard Jespersen, Formand for Muskelsvindfonden
  • Khora Exposure v/ Mads Nathaniel Lopes, Khora & Afslutning v/ Mikkel Svindt Fransgaard