Hjælpemidler er løsninger, der kan afhjælpe og kompensere for fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, og de kan være alt lige fra store produkter til mindre genstande. Ligeledes findes der både digitale og analoge hjælpemidler. Alle hjælpemidler har det tilfælles, at deres formål er at kompensere for funktionsnedsættelse og give borgere bedre muligheder for rehabilitering, aktivitet og deltagelse.

Ligesom med alle redskaber, vi anvender - lav- eller højteknologiske - er funktionalitet og design vigtige for vores valg af det specifikke produkt. Et eksempel kan være en rygsæk eller taske, hvor funktionalitet og komfort er vigtigt, men dens design og udseende kan være mindst lige så vigtig for vores valg. Derudover kan overvejelser som bæredygtig produktudvikling være afgørende.

Der er i de senere år kommet mere vægt på det æstetiske design og bæredygtighed inden for udviklingen af nye hjælpemidler. Hvor der førhen primært var fokus på hjælpemidlets funktionalitet, fylder overvejelser om æstetik og bæredygtighed mere og mere. Dette er især essentielt for brugeren, når det handler om kropsbårne hjælpemidler, mobilitetshjælpemidler eller hjælpemidler, som indgår i indretningen af hjemmet.

Men det stiller også krav til designprocessen og udviklingen af hjælpemidler. Det kalder nemlig på tværprofessionelt samarbejde, hvor sundhedsprofessionelle, ingeniører, designere og slutbrugere alle har del i processen.

Denne Præsentationsdag satte fokus på betydningen af det æstetiske design og bæredygtigheden på hjælpemiddelområdet, samt hvordan processen afhænger af det tværprofessionelle samarbejde og nytænkning. Der var oplæg fra virksomheder og fra udvalgte eksperter inden for området.

Præsentationsdagen var for fagpersoner fra sundhedsområdet med baggrund som terapeut, ingeniør, designer eller projektleder. Derudover ønskede vi også at inddrage uddannelser, vidensorganisationer og handicaporganisationer.

Program

Introduktion til dagen v/ Mikkel Svindt Fransgård
"Welfare Design and Sustainable Development" v/ Thomas Østergaard, Associate Professor, PhD stip., VIA University, Design.

 

Uniqap - Smart og tilpasset tøj v/ Susan Holst Nielsen, uniqap.

 

Rehaps – Nye brugere til brugte hjælpemidler ved Heidi Sigvardt, rehaps.

 

Rehab-Lab – Design og print af egne hjælpemidler v/ Janne Hardahl-Christensen, DokkX/Teknologi i Praksis.
Afrunding og Tak for i dag v/ Mikkel Svindt Fransgård