Grafik der viser nogle af coronarådene og tiltagene for at undgå spredning(Grafik: Colourbox)

Hvordan kan vi indrette samfundet, så vi mindsker risikoen for infektionssygdomme? - Det var temaet på denne CareWare Nordic P-dag arrangeret af Viborg Kommune.

Pandemier og infektionssygdomme koster samfundet dyrt. Det har vi set i forbindelse med COVID-19, men det gælder også med infektioner i øvrigt. Derfor så vi på, hvordan vi kan indrette vores samfund så vi kan forebygge infektionerne i fremtiden.

Vi så på indretning af kontorer og boliger, luftrensning i det offentlige rum og serviceydelser på afstand. 

Program

Velkomst v/ Maila Brown Lundberg Tandrup, Omsorgschef i Viborg Kommune.
Refleksionsrum v/ Peter Astrup, Centerleder hos TUCV.

Statens Serum Institut - Hvorfor og hvordan forebygger vi infektionssygdomme? Og hvad har vi lært fra Covid-19?  v/ Elsebeth Tvenstrup Jensen, overlæge ved Central Enhed for infektionshygiejne, infektionsepidemiologi og forebyggelse på Statens Seruminstitut.

Link Arkitektur - Kan arkitekturen understøtte en specifik adfærd, der medvirker til forebyggelse af infektionssygdomme?  v/ Mette Dan-Weibel, arkitekt og direktør for sundhedsteamet i Link Arkitektur.

Ellegaard Components - ”UVC Air Safe” - ren, sikker luft i rum med mange mennesker. Desinficering med UVC lys v/ Jesper Ellegaard, Business Development Director hos Ellegaard Components A/S.

Viborg Kommune - Service og nærvær på afstand. Erfaringer fra Viborg Kommune inden for virtuelt pårørendebesøg, virtuel undervisning og virtuel genoptræning. v/ ledere og medarbejdere i Viborg Kommune.

TUCV - Fælles opsamling v/ Peter Astrup, Centerleder hos TUCV.
Afslutning.