Kvinde med VR-briller og -controllere og teksten ReHub Virtual Reality Rehabilitation Platform

VR Rehab har skabt ReHub platformen, som indeholder alt nødvendig software til en effektiv og brugervenlig træning i VR.
ReHub er skabt med patienten i fokus; der er mulighed for at screene borgeren med velkendte terapeutiske screeningsredskaber, og træningen kan tilpasses til den enkelte borger så den virtuelle verden passer perfekt til borgerens fysiske og kognitive formåen.
Træningen foregår i specielt-udviklede træningsapplikationer, som er udviklet med fagpersoner og borgere. Patientens fremgang kan følges gennem data-drevet patientanalyse, og der kan tilføjes daglige noter. Alt dette kan overføres til EPJ, så fagpersoners tidsforbrug på dokumentering reduceres.

Formål

VR Rehab’s vision er at skabe Danmarks førende VR-rehabiliterings platform. Vores mål er at levere et brugervenligt genoptræningsredskab som gør det let for både kommuner og private at anvende VR genoptræning på alle deres borgergrupper.

Målgruppe

Borgere med erhvervet hjerneskade, angst, autisme & ADHD.

Betydning for borger

ReHub er skabt til at give borgere et redskab som kan forøge deres motivation og livskvalitet alt imens de træner i virtuelle verdener specielt skabt til træning af deres sygdom. Derudover kan borgere nu tager VR med hjem i eget hjem og træne med familien gennem Casting til TV.

Betydning for medarbejdere

ReHub sikrer en mere effektiv hverdag for fagpersonale igennem dataopsamling og kunstig intelligens analyse, alt hvad borgeren oplever og træner i VR vil kunne trækkes ud af fagpersonale. Fagpersonale vil kunne følge med på skærm og derved træne op til 5 borgere på samme tid, på en ny interaktiv måde.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Fagpersonale vil kunne forøge effektiviteten af den daglige træning ved at træne op til 5 borgere ad gangen. Reduktion i den daglige dokumentationstid via dataanalyse med eksportering af PDF. Forøget compliance hos borgere med 40% forøget motivation til træning. 1 produkt til at følge borgeren gennem alle faser af rehabilitering. Virker på tværs af fagcentre og kommuner.

Anskaffelsespris

10.000 kr. for Starter-kit.

Forventet levetid

3-5 år.'

Udgifter til evt. montering

Gratis ved køb.

Forventede årlige driftsudgifter

Månedligt abonnement á 5.000 Kr. for software.
Max 5 VR briller på software abonnement.

Stilles der særlige krav?

VR Brille og ReHub kræver 5GHz internet for at data analyse og opsamling kan fungere.

Er produktet til personlig brug?

Et personligt licens anbefales til 1 person med familie og venner som kan spille med.
Professionelt licens anbefales op til max 7 personer dagligt – 1 time pr. borger i en 7 timers arbejdsdag.

Er produktet til træning?

Min. 1 time, 3 gange om ugen
Anbefales, 1 time dagligt.

Undervisningsbehov

2 timer for superbrugere.
1 time for fagpersonale.
1 time for borger.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja ved CopenX, Patient@Home, samt DR1.

Erfaringer

Aalborg Kommune, Haderslev Kommune, Billund Kommune, Region Syddanmark samt Region Nord.

Eventuelle cases