Mand med VR-brille

Platformen er udformet som et digitalt værktøj, der skal optimere fagpersoners indsats i deres arbejde med at hjælpe mennesker der er udfordret af fx angst og autisme. Metoden er en vekselvirkning mellem traditionelle kognitive skemaer i en digital udformning og film, der vises i virtual reality-briller.
Som fagperson får du adgang til online materialer, der kan hjælpe mennesker, som er udfordrede i forhold til konkrete situationer. Det kan blandt andet være i forhold til elever med symptomer på social angst, separationsangst, og angst ved at færdes i det offentlige rum – for eksempel i forhold til at bruge offentlig transport.
Materialerne eksisterer både som prædefinerede forløb og som en mulighed for selv at kunne sammensætte elementer, der er meningsgivende for den enkelte. Den fleksibilitet gør det muligt at tilpasse et forløb efter både behov og den tid, der er til rådighed.
Alt er bundet op på den kognitive adfærdsterapi. Og samtlige forløb og delelementer er bygget op omkring Virtual Reality og samtaleskemaer i online format.

Formål

Formålet med Konfront er at øge menneskers mentale sundhed indenfor flere områder. Fx for mennesker, der kæmper med angst, autisme og selvværd.

Målgruppe

Produktet henvender sig til fagpersoner, der arbejder inden for specialområdet.

Betydning for borger

Konfront stræber efter, at platformen bliver brugt som en metode, der tages i brug i den tidlige indsats overfor mental mistrivsel.
Metoden skal bruges som en understøttende del i den samlede pædagogiske indsats, så borgerens negative mentale spiral brydes så hurtigt som muligt. Dermed hjælpes borgeren til igen at kunne håndtere hverdagssituationer og dermed mestre livets nødvendige gøremål.

Betydning for medarbejdere

Medarbejderen får et nyt, konkret og nemt anvendeligt digitalt værktøj, der kan understøtte og inspirere medarbejderen til at arbejde med borgerens mentale udfordringer på en anderledes måde.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Dette produkt skal bruges i den tidligere indsats, hvorfor det forventes, at det offentlige vil kunne spare samfundet for udgifter til psykologtimer, mentortimer samt særlige transportforanstaltninger.

Anskaffelsespris

85.000 kr for 10 licenser i 6 mdr.

Forventet levetid

Mange år- Dette produkt vil fortsat blive udvidet og udviklet. Produktet er det Saas – som betyder at kunden ikke skal tænke på softwareopdateringer, men automatisk vil få den nyeste version.

Udgifter til evt. montering

En del af den samlede pris.

Forventede årlige driftsudgifter 

0,-.

Stilles der særlige krav?

Stabilt Wifi og en nyere computer.

Er produktet til personlig brug?

Produktet er henvendt til fagpersoner, der arbejder med mennesker med mental trivsel. Klientlicenser og brugeradgange er variable.

Er produktet til træning?

Konfront anbefaler at platformen bruges cirka en gang om ugen.

Undervisningsbehov

6 timer uddannelsesdag med undervisning i brugen og teorien bag platformen.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Produktet bliver jævnligt præsenteret i forbindelse med messer og konferencer.

Erfaringer

P.t. har konfront et samarbejde med Langagerskolen i Aarhus, Frederikshøj skole i Københavns Kommune, Søstjerneskolen på Østerbro, Basen på Østerbro.

Eventuelle cases