Gonio VR er en nytænkende løsning i forhold til fysioterapeutisk træning. Ved brug af Virtual Realityteknologi skabes helt nye muligheder for øvelsesfastholdelse,
måling af progression og graduering af sværhedsgrad. Programmet selvkorrigerer og arbejder ud fra princippet om ‘gradueret eksponering’. På den måde kan genoptræning på fx. hospitaler lettes efter en operation.

Formål

At skabe et mere effektivt alternativ til den traditionelle behandlingsform, og dermed skabe nye og spændende muligheder for fysioterapeutisk træning.

Målgruppe

Borgere med behov for fysioterapeutisk træning. 

Betydning for borger

Borgeren vil kunne gennemføre sin genoptræning mere uafhængigt af fysioterapeuten, men stadig have opnå en høj kvalitet af behandling. Samtidigt vil borgere
kunne holde motivationen oppe, da aktiviteten er sjov, og progression er umiddelbar og synlig.

Betydning for medarbejdere

Teknologien vil kunne aflaste mange terapeuter, da borgeren i høj grad kan selvtræne, og terapeuten har mulighed for, at se meget detaljeret data for, hvordan
genoptræningen skrider frem. 

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Anskaffelsespris

6.000 kr. for 2 måneders pilot-forløb med fri benyttelse. 24.000 kr. for 12 måneders fri benyttelse.

Forventet levetid

10 år.

Udgifter til evt. montering

Forventede årlige driftsudgifter

Stilles der særlige krav? (pladskrav, el/netværk o.lign.)

Adgang til internet
3 x 3 meters gulvplads til VR-aktiviteter

Er produktet til personlig brug?

Så længe produktet rengøres mellem hver bruger, er antallet ubegrænset.

Er produktet til træning?

Fra 30 minuter til 1 time dagligt.

Undervisningsbehov

Fra 15 minutter til 1 time.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja.

Erfaringer

Aarhus Kommune, Horsens Kommune, Brøndby Kommune, VIA University College Aarhus, VIA University College Hostebro.

Eventuelle cases 

Elanor fra Plejehjem Hedevej bruger systemet.
Karin fra Odder Aktivitetscenter bruger systemet.