Robotter er traditionelt blevet brugt til industriel produktion, men er de i seneste år også ved at finde indpas på sundheds- og socialområdet, i private hjem m.m.

Bedre og billigere sensorer, øget datakraft og kunstig intelligens er ved at skabe en ny generation af fleksible og intelligente robotter. Via konkrete eksempler, gennemgår jeg, hvor der bruges robotter og kunstig intelligens i dag, og hvor teknologien er på vej hen. Vi ser på, hvordan der på den ene side åbner sig nye muligheder med robotter og kunstig intelligens, mens der på den anden side også er en række problemer og dilemmaer tilknyttet anvendelsen af den type teknologi. Vi ser desuden på, hvad der kendetegner forskellige typer robotter, bl.a. humanoide robotter, dvs. robotter med ydre menneskelige træk, sociale robotter, mobile robotter m.m.

 Hovedpointer

  •  Robotterne kommer ikke - de er her allerede. Robotter har siden 60’erne levet et relativt soleret liv i fabriksanlæg, hvor de er blevet brugt til at løse opgaver som var ”dull, dangerous or dirty” - eksempelvis i bilindustrien. Den teknologiske udvikling har de seneste år gjort det muligt at benytte robotter i mange andre typer sektorer, herunder sundhedsvæsenet, servicebranchen, private hjem m.m.
  •  Robotter er mange ting. Ordet ”robot” betyder oprindeligt slave, og bliver traditionelt defineret som en programmerbar maskine, der kan sanse sine omgivelser, bevæge sig, og håndtere fysiske genstande. I dag bruges robotbegrebet dog også til at beskriver mange andre typer af automatisering, herunder softwarerobotter til administrations- og kommunikationsopgaver.
  • Robotterne og os. Robotter vil i højere og højere grad kunne arbejde tæt sammen med mennesker og vil i fremtiden være en integreret del af vores dagligdag på arbejdspladsen og i vores hjem. De seneste år er der sket store fremskridt i udviklingen af robotter, der ligner og opfører sig som mennesker. Robotter har dog stadig ikke samme forståelse for sine omgivelser eller samme tilpasningsevne som os.

(Om Søren Tranberg: Jeg har arbejdet over 15 år med robotteknologi og kunstig intelligens – bl.a. som erhvervsforsker på Center for Robotteknologi på Teknologisk Institut, som konsulent for Udenrigsministeriet og nu som selvstændig i virksomheden BrainBotics. Jeg har skrevet ErhvervsPh.D. om brug af robotter plejesektoren, og holdt en række foredrag om robotteknologi i ind- og udland.
I 2009, 2010 og 2011 vandt jeg en formidlingspris af ErhvervsPhD-foreningen.
Jeg er forfatter til bogen “Robotterne iblandt os”, som udkom på Turbine Forlaget i 2015.