Projektet var finansieret af midler fra den Velfærdsteknologiske Udviklingspulje i Aarhus Kommune og strakte sig over 16 uger.

Robotten Silbot træner kognitive funktioner som koncentration, hukommelse og overblik. Træningen foregår via spil, som alle deltagerne på holdet spiller sammen. Robotten står for indledende instruktioner og løbende kommentarer.

Bostøtte Mette Palsgaard Rasmussen har været underviser på forløbet og vil fortælle om sine erfaringer og oplevelser med hjernetræning af denne målgruppe samt hendes rolle i forhold til at undervise med en robot.
Udviklingskonsulent Sandra Bøgh Zerahn har evalueret projektet og vil fortælle, hvilke resultater projektet har givet.
Sandra og Mette er begge ansat i Center for Bostøtte i Eget Hjem.