Velfærdsrobotter – hvor langt er vi?
Vi har længe hørt at robotterne kommer – men de er her allerede! Også på velfærds- og sundhedsområdet!

Sanbot på Health & Rehab med interesserede piger!

Denne CareWare Præsentationsdag sætter fokus på erfaringer med robotter på social- og sundhedsområdet.
Du kan høre om de praktiske erfaringer med brug af en robot til kognitiv træning med borgere med sindslidelser, og om mulighederne i socialrobotten Sanbot Elf.