Decon-X robotten

Robotten indstilles til at mætte rummet med en afstemt mængde brintoverilte tørtåge, hvorved bakterier, virus, skimmelsvamp og lugtgener nedbrydes til Log6-niveau.

Tågen fordeles i hele rummet og rammer alle overflader, inventar og luften i rummet. - Også på bagsiden af håndtag, i revner og undersider, hvor UV-lys og almindelig rengøring ikke når.

Tekstiler, teknisk udstyr og møbler tåler behandlingen.
Der efterlades ingen overskydende kemi på overflader. Metoden er godkendt af Miljø og Fødevarestyrelsen og der skal ikke skylles efter med vand.

Metoden er godkendt af Statens Serum Institut til brug ved rumdesinfektion i sundhedssektoren.

Teknologien er i drift i Aarhus Kommune.

Formål

At lave en effektiv brydning af en potentiel smittekæde.

  • Anvendes efter almindelig rengøring, som alternativ til manuel afspritning
  • Anvendes i rum med erkendt eller mistanke om risiko for smittespredning af fx Norovirus, MRSA, Clostridium
  • Anvendes i rum med erkendt eller mistanke om risiko for smittespredning af Covid-19
  • Anvendes i boliger med konstateret skimmelsvampesporer eller lugtgener.

Målgruppe

Anvendelsen kommer beboere, personale og gæster på plejehjem til gode for forebyggende eller akut hindring af smittespredning.

Betydning for borger

Ved beboerskift sikres at borger ikke flytter ind i en bolig med smitte eller lugtgener fra tidligere beboer.

Fællesarealer, køkkener, kontorer, opholdsrum, træningssale m.v. kan hurtigt nulstilles ved smitte eller mistanke herom, så borgere og medarbejdere trygt kan færdes der uden smitterisiko. 

Betydning for medarbejdere

Med robotterne kan medarbejderne desinficere rum uden brug af manuelt arbejde.

Automatisk genereret elektronisk kvalitetssikring af behandling umiddelbart efter afslutning sikrer at der ikke sker menneskelige fejl eller sjusk.

Det giver et bekvemt og sikkert arbejdsmiljø.

Økonomisk effekt for kommune/region

Climates Desinficering med Decon-X anvendes efter almindelig rengøring, som alternativ til manuel afspritning, herved mindskes brug af hårdt og manuelt arbejde.

Da overflader, teknisk udstyr, hjælpemidler og inventar ikke berøres under desinficeringen vil disse ikke nedslides i samme grad, som ved manuel afspritning.

En kvalitetssikringsrapport lagres elektronisk straks efter behandlingen er afsluttet, som dokumentation for behandlingens effekt. Herefter kan rummet straks tages i brug igen med sikkerhed for, at der er helt rent og uden smitterisiko. Herved spares tomgangstid, hvilket påvirker belægningsprocenten på plejehjemmet.

Effektiv brydning af en potentiel smittekæde har en betydelig effekt for sygdom blandt beboere og medarbejdere og dermed en uvurderlig økonomisk effekt for kommune/region.

Er produktet til personlig brug?

Nej.

Er produktet til træning?

Nej.

Anskaffelsespris

En Climates Desinficeringsrobot Decon-X DX1 kan leases fra kr. 3.000 pr. måned.

Eventuelle monteringsudgifter

Nej.

Eventuelle driftsudgifter

Væske.

Levetid

10 år.

Særlige krav

Der skal være adgang til 220V .

Undervisningsbehov

Ved leasing af Climates Desinficeringsrobotter medfølge et ertificeringskursus for op til 4 medarbejdere pr. robot.

Medarbejderne vil blive uddannet Certificerede Climates Operatører.

Kurset tager 3 timer og afsluttes med et certifikat.

Hvilke andre kommuner/regioner har I samarbejdet med?

Ærø, Esbjerg, Albertslund, Ishøj, Frederiksberg kommuner.

Cases

Plejecentre, Skoler, institutioner, idrætsfaciliteter, boliger.