Kvinde der sidder og cykler i sin stue - på sofabordet står en tablet-computer med video

4Mvideo er et virtuelt cykelsystem til indendørs træning. Det består af: 1) 4Mvideo-app til iPad og Android tablets, 2) kadencesensor til registrering af cykelaktivitet og 3) websted med cykelvideoer.

Med sensoren monteret på pedalarmen og en tablet med 4Mvideo-appen bliver en alm. kondicykel eller pedaltræner til et videobaseret motionssystem. Sensoren sender trådløst information om omdrejningshastighed til 4Mvideo-appen der afspiller en valgt cykelvideo i takt med pedaltrådet. Når man træder, så kører videoen fremad. Stopper man med at træde, så stopper videoen.

Systemet er lavet til seniorer til brug i eget hjem eller træningscenter. Løsningen er meget enkel at bruge og motiverer til motion ved hjælp af videoer fra cykelture rundt om i Danmark. Der er adgang til et støt voksende bibliotek af videoer som 4Mvideo optager – Skagen, Mols Bjerge, Ebeltoft, København og meget mere. Men cykelvideoer kan også være personlige og lavet af andre – fx venner, familie eller fagprofessionelle. På den måde kan man så fx komme på virtuel cykeltur med børnebørnene eller til intervaltræning med sin personlige fysioterapeut.

Formål

At motivere til, og øge muligheder for, at dyrke daglig motion som anbefalet af Sundhedsstyrelsen.

Målgruppe

Der er to målgrupper:

  1. Hjemmebrugeren - som er en person der er selvhjulpen og som kan betjene, eller bringes til at betjene, en tabletcomputer eller smartphone. Brugeren ønsker at være fysisk aktiv, men er begrænset i sine muligheder, pga forringet motorik - fx dårlig balance, knæ, hofte eller lignende.
  2. Plejehjemsbeboer eller borgere tilknyttet et kommunalt trænings- eller plejecenter, hvor motionscykling benyttes som led i regelmæssige trænings- eller motionsaktiviteter.

Betydning for borger

Fysisk formåen og livskvalitet forbedres. Testbrugere fortæller bla: a) mindre uro i benene om natten, når der har været cyklet før sengetid, b) hurtigere rehabilitering efter operation, c) benmuskler er blevet stærkere og jeg føler mig mere sikker.

Betydning for medarbejdere

Fysioterapeuter på kommunale seniorcentre i Gladsaxe fortæller, at videocykling giver beboerne gode oplevelser og styrker deres motivation for at cykeltræne. Systemet letter arbejdet og sparer tid i træningscentret for medarbejderne.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Sundhedseffekterne af daglig motion er velkendte, og brugen af produktet kan tillige styrke bånd til brugernes sociale netværk (personlige cykelvideoer lavet af/med familie og andre). Resultatet er mindsket og/eller udskudte behov for hjemmepleje o.a., da brugerne kan være selvhjulpne i eget hjem i længere tid. Vi henviser til at aldersrelateret tab af muskelmasse, og fysisk skrøbelighed hos ældre, ofte er forbundet med en fysisk inaktiv livsstil. En konsekvens heraf er bl.a., et stort antal faldulykker, der andrager 75% af de ældres totale antal skadestuekontakter i Danmark.

Anskaffelsespris

Enkeltstykpriser ekskl. moms:

  • Kadencesensor og oprettelse: 300 kr.
  • Årsabonnement: 1.200 kr.

Til kommuner tilbydes andre prismodeller, alt efter behov.

Forventet levetid

5 år

Udgifter til evt. montering

Det kræver ingen særlige forudsætninger. Kadencesensor kan monteres på pedalarm uden brug af værktøj

Forventede årlige driftsudgifter

Et års forlængelse af abonnement: 1.200 kr ex moms .

Stilles der særlige krav?

Der skal være plads til en motionscykel eller pedaltræner.

Er produktet til personlig brug?

Produktet understøtter personlige brugere, men der er ingen begrænsninger på antallet hvad angår brug af produktet med 4Mvideo producerede videoer. Et 4Mvideo-abonnement er knyttet til kadencesensoren, og 4Mvideo-app kan hentes gratis og installeres på et ubegrænset antal maskiner.

Er produktet til træning?

Produktet er til brug for daglig motion. Vi anbefaler at følge sundhedsstyrelsens råd for 65+ årige - en ½ times daglig motion ved moderat intensitet. Produktet bruges også ifbm genoptræning – ved brug af intervaltræningsvideoer og simple fysiske præstationsmålinger.

Undervisningsbehov

Erfaringer med private borgere (seniorer) i Gladsaxe kommune viser at ½ times introduktion er passende. Medarbejdere med kendskab til smartphone eller tablet-computer, kan klare sig med en A4 format hurtig-start-guide eller 5 – 10 minutters introduktion.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

4Mvideo er blevet nomineret til deltagelse i CareTech Challenge 2020, og har tidligere været præsenteret ved AAL konferencen i Aarhus september 2019 samt udstillet på DokkX januar – april 2019.

Erfaringer

Gladsaxe Kommune indledte OPI projekt med 4Mvideo i oktober 2017. Gennem 12 måneder medvirkede brugere og medarbejdere i kommunen med at teste og vejlede udvikling af et brugervenligt produkt til seniorer. Gladsaxe kommune har siden oktober 2018 benyttet 4Mvideo i kommunale seniorcentre samt ifbm rehabiliteringsforløb for ældre borgere i eget hjem.

Eventuelle cases

Artikel om en borgers brug af 4Mvideo i Gladsaxe Kommune.