Kvinde sidder på en stol i sin stue og cykler

Strategier, metoder og teknologi til at understøtte borgernes træning i eget hjem

Når fysioterapeuter og ergoterapeuter har ældre borgere i forløb, kan der opstå udfordringer med at opretholde intensiteten i forløbene, hvis borgeren ikke kan komme ud af eget hjem eller oplever at selvtræningen er svær i hjemmet. Det kan fx være pga. adgangsforhold, hjemmets indretning, angst, nervøsitet, mangel på kræfter til køreturen til lokalcentret, borgerens energiniveau, mangel på relevant træningsudstyr i hjemmet, mangel på compliance fra borgerens side mv.

Træning i hjemmet kan foregå i de daglige aktiviteter. Ældre med lav fysisk kapacitet udsættes dagligt for at skulle udføre daglige aktiviteter, der ligger tæt på deres maksimale formåen, fx når de skal ud af sengen, klare toiletbesøg, tage tøj af og på, gøre rent eller foretage indkøb (Sundhedsstyrelsen 2018). Det kan gøre almindelige hverdagsaktiviteter uoverkommelige. Desuden kan genoptræning efter en konkret sygdom eller skade forudsætte intervention på kropsfunktionsniveau.
Derfor kan det i hjemmet være nødvendigt at træne forudsætninger for daglige aktiviteter, fx kondition, muskelstyrke og -udholdenhed samt balance.

Men, hvordan opretholder vi intensiteten uden udstyr? Hvilke muligheder er der for at bruge træningsudstyr i borgerens eget hjem? Hvordan motiverer vi borgerne til at udføre de daglige aktiviteter, når de føles uoverkommelige? Hvordan motiverer vi borgerne til at yde en ekstra træningsindsats og lave deres øvelser og træning, også når vi ikke er der? Hvordan kan borgerne træne selv hjemme, på en effektiv og sikker måde?

Formålet med præsentationsdagen er at præsentere strategier og metoder samt teknologi til, hvordan man kan opretholde intensitet og hyppighed i træningsindsatsen hjemme hos borgeren. Det vil ske gennem oplæg og erfaringsudveksling og teknologipræsentationer.

Program (foreløbigt)

  • 08.30-09.00 Træning af borgere i eget hjem v/ Frank Lambreth Jensen, udviklingsfysioterapeut Aarhus Kommune. Oplægget vil indeholde teori om evidensen for fysisk aktivitet og træning af ældre. Herunder dosis-respons relation i træningsindsatsen. Desuden teori om motivation og hvordan man kan udnytte teorien til at øge borgernes motivation i træningsforløbet. Derudover hvordan vi kan sikre hjemmet til en høj intensitet i træning og selvtræning. 

(Desværre ingen videooptagelse - download PowerPoint-præsentationen som pdf)

  • 09.10-09.50 Erfaringer fra Norsk projekt om NUstep til hjemmetræning v/ Mobility Research.
  • 10.00-10.40 Teknologipræsentation og praksiserfaringer med 4Mvideo v/ 4Mvideo og Gladsaxe Kommune
  • 10.50-11.30 Praksiserfaringer med brugen af IQoro i genoptræning v/ Sanne Skjellerup Meng, Neurocentret, Aarhus Kommune. Ergoterapeuter fra Aarhus Kommunes Neurocenter vil fortælle om deres erfaring med brugen af IQoro som træningsredskab ved dysfagi, facialisparese samt ved borgere opereret for Hoved-halskræft. Der vil i oplægget være demonstration af brugen af IQoro, gennemgang træningsudbytte samt cases fra praksis.