Mand står ved tavle med PlatoWork headsettet på hovedet

PlatoWork er et plug and play headset, der anvender svag jævnstrømsstimulering af hjernen (Transcranial Direct Current Stimulation - TDCS) til at op eller nedregulerer aktivitet i udvalgte hjernedele. På denne måde kan man booste evner inden for en række kognitive domæner herunder læring, hukommelse, opmærksomhed eller kreativitet.

PlatoWork er designet til at forme sig efter brugerens hoved, og man er således sikret at stimulere de korrekte hjernedele. Headsettet er styret via en app, der gør det nemt at vælge, hvilke kognitive domæner man ønsker at fremme. TDCS som teknologi er underbygget af ca. 5.000 videnskabelige artikler udgivet over det sidste 20 år og er en moden og velafprøvet metode med minimale bivirkninger. TDCS er også en lovende behandlingsform for depression, med en mildere bivirkningsprofil end psykofarmaka - det er således vores håb at bevæge os ind på depressionsmarkedet inden for de næste par år med et nyt produkt vi kalder PlatoCure.

Formål

At give privatpersoner et højt niveau af kontrol over deres sindstilstand, således at de kan optimere deres performans inden for deres fokusområder.

Målgruppe

Diverse fagfolk, studerende, den kreative klasse og folk der ønsker at opleve et større fokus.

Betydning for borger

Platowork er på nuværende tidspunkt ikke et medicinsk apparat og bliver mestendels solgt til privatindivider. I en rehabiliteringskontekst kan teknologien dog have gavnlige effekter for en række lidelser herunder depression, skizofreni, Alzheimer, perifere smerter etc.

Betydning for medarbejdere

TDCS har koffeinlignende egenskaber men med færre fysiologiske bivirkninger. Vi har således kunder, der anvender vores produkt til at få energi gennem en lang hverdag.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Den store gevinst ved TDCS-baserede behandlingsteknikker er deres milde bivirkningsprofil og lave pris. Vi forudser at man vil kunne give en patient en PlatoCure med hjem med instrukser om anvendelse og så lade patienten beholde denne til brug efter behov. Dette vil kunne spare flere måneders tabt arbejdskraft samt store udgifter til behandlingspersonaletimer.

Anskaffelsespris

2.500KR, Med rabat ved større køb.

Forventet levetid

3+ år baseret på vores tidligste modeller.

Udgifter til evt. montering

Ingen.

Forventede årlige driftsudgifter

Ingen.

Stilles der særlige krav?

En smartphone med bluetooth.

Er produktet til personlig brug?

Produktet er til personlig brug.

Er produktet til træning?

PlatoWork har effekt efter en enkelt stimuleringssession, men de bedste effekter ses efter flere dages gentagen brug.

Undervisningsbehov

30-40 min.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja.

Erfaringer

PlatoWork bliver på nuværende tidspunkt solgt til privatpersoner. Vi har en meget høj tilfredshedsrate blandt vores nuværende kunder og en returrate på under 2%.

Eventuelle cases 

Se testimonials fra vores brugere.