Person sidder foran et fjernsyn og med EEG neurofeedback udstyr på

Med Neurofeedback kan man træne hjernens evne til bedre selvregulering i centralnervesystemet. Ved EEG-måling af hjerneaktivitet og tilhørende feedback (visuel, auditiv, taktil) vises dele af hjernens aktivitet. Hjernen kan spejle sig heri, og arbejder intuitivt med at afhjælpe eventuelle dysreguleringer eller ubalancer i centralnervesystemet. Disse ubalancer viser sig ofte som udfordringer eller begrænsende symptomer i hverdagen. Effekten af Neurofeedback kan fx være følelsen af mere ro, bedre trivsel, bedre søvn, øget opmærksomhed og afhjælpning af en længere række at begrænsende symptomer.

Et neurofeedbackforløb er typisk 20 sessioner af ca 1 times varighed, hvorefter der ses varig effekt. Nogle kan have gavn af flere sessioner eller af 3-5 ”brush up
-sessioner”, hvis de udsættes for større belastninger i hverdagen.

Formål

At øge funktionsniveauet og give mennesker et større overskud i hverdagen, trivsel og at afhjælpe symptomer.

Målgruppe

Med Neurofeedback arbejder vi med hjernen, og vi ved, at vi langtfra udnytter potentialet, så alle kan have gavn af Neurofeedback. Nogle oplever hurtigere og mere tydelig effekt end andre, herunder mennesker med ADHD, Autisme, Misbrug, Epilepsi, PTSD og også Migræne.

Betydning for borger

Mange oplever bedre søvn, større overskud, og afhjælpning af både psykiske og fysiske udfordringer. Har man fx udfordringer svarende til kernesymptomerne for ADHD, mens man går i folkeskolen, kan Neurofeedback øge deltagelsen i klasselokalet på en givende måde.

Betydning for medarbejdere 

Neurofeedback er et effektivt og højt værdsat redskab hos dem, der arbejder med mennesker til dagligt. Uanset om man arbejder (social)pædagogisk, læringsmæssigt
eller sundhedsfagligt, giver Neurofeedback ekstra muligheder og støtter på bedste vis den øvrige praksis.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Har ikke cost-efficiency beregninger, men alle kommuner, der er gået i gang med Neurofeedback, har øget kapaciteten for at kunne tilbyde Neurofeedback til en større/bredere målgruppe.

Anskaffelsespris

1 Neurofeedbacktræner uddannelsesforløb: 12.900-14.900 kr.
1 Komplet udstyrspakke fra 44.900,- kr.

Forventet levetid

15+ år.

Udgifter til evt. montering

Engangsudgift til PC + ekstern skærm.

Forventede årlige driftsudgifter

1-2.000 kr.

Stilles der særlige krav?

Udstyret er godkendt som medicinsk udstyr i EU og kan kun købes af uddannede trænere.

Er produktet til personlig brug?

Udstyret må kun betjenes af en uddannet Neurofeedbacktræner. Hvert træningsforløb tilrettelægges individuelt.

Et Neurofeedbackudstyr kan ved god kalendergymnastik anvendes af 3-4 trænere, der så hver kan have det antal træninger, der er tid til.

Er produktet til træning?

En session varer som udgangspunkt 40-50 minutter. I starten af forløbet (de første 8-10 sessioner) anbefales det, at man træner 2 gange ugentligt.

Undervisningsbehov 

Uddannelsesforløbet til Neurofeedbacktræner tager 35 timer. Online-forløbet er fordelt over 2 uger og det fysiske forløb fuld tid i 1 uge.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja.

Erfaringer 

Vi har uddannet medarbejdere i Hjørring, Aalborg, Viborg, Syddjurs, Favrskov, Ikast-Brande, Esbjerg, Odense, Frederiksberg kommuner. Kommunerne anvender Neurofeedback på forskellige områder, bl.a. familiebehandling, misbrugsbehandling, specialskole, folkeskole, beskæftigelsesområdet, ungdomsskole, §104 aktivitets- og samværstilbud.

Eventuelle cases

Download casebeskrivelser