Mand sidder  på stol med fødderne i en cykelmaskine og med VR-briller på hovedet

MoVR er designet til at understøtte forebyggelses og rehabiliteringsindsatser for patienter og ældre borgere igennem VR-understøttet cykeltræning på plejehjem, rehabiliteringsenheder og døgnophold såvel som hospitaler.

MoVR består af en VR-platform og en intelligent sensor, som placeres på en eksisterende træningscykel. Sensoren forbinder til VR-platformen, der er synkroniseret med fremdriften på cyklen. Stopper brugeren med at cykle, stopper VR-filmen også. Der medfølger derudover en række unikke VR-film fra nogle af Danmarks skønneste naturområder.

MoVR er et nemt-at-bruge motiverende redskab, som kombinerer cykeltræning med unikke sansestimulerende VR-oplevelser, som tager brugeren med rundt i kendte naturområder, og på den måde stimuleres brugeren til øget fysisk og mentalt velvære.

Formål

Formålet med add-on produktet MoVR (Move elderly with Virtual Reality) er at gøre analoge og kedelige cykler sjove og sansestimulerende, hvilket øger motivationen og fastholdelsen til træning.

Målgruppe

Patienter og ældre borgere, som lider af fysisk inaktivitet, immobile (udbredt stilsiddende og sengeliggende adfærd), social og mental understimulering og/eller fra andre ældresygdomme (fx mild grad af demens).

Betydning for borger

. MoVR’s VR-understøttede intervention øger motivationen og fastholdelsen til cykeltræning, hvilket kan gavne borgere ved følgende:

  • Forbedrer reminiscens og social interaktion
  • Forbedre fysisk og mentalt velvære
  • Øger styrke og balance, samt forebygger fald
  • Understøtter hurtigere rehabilitering
  • Styrker mobilitet og funktionsniveau.

Betydning for medarbejdere

MoVR er et nyt digitalt redskab til værktøjskassen, som kan anvendes og deles af flere faggrupper fx plejen og terapien. MoVR har en gavnlig effekt for samarbejdet mellem pleje og terapi og giver medarbejdere et nemt-at-bruge motiverende redskab til træning/pleje og understøttelse af genoptræning uden at bruge ekstra ressourcer på cykeltræning. Med MoVR kan medarbejdere tilbyde underholdende og sjov cykeltræning for borgerne og dem selv.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

MoVR gør patienter/borger mere selvhjulpne og understøtter medarbejdere i at løse kerneopgaven på en lettere og smartere måde, hvilket skaber besparelser i behovet for pleje og genoptræning.

Anskaffelsespris

Forventet levetid

Udgifter til evt. montering '

Forventede årlige driftsudgifter

Stilles der særlige krav?

MoVR er et mobilt og trådløst Plug&Play system, som ikke kræver netværk.

Er produktet til personlig brug?

MoVR kan i princippet deles af lige så mange som man ønsker – dog er der kun én ad gangen, som kan træne med MoVR. MoVR skal monteres på en cykel før det kan anvendes.

Vi har taget ekstra forbehold for hygiejne i denne COVID-19 tid og udviklet en rengøringsprotokol, som lever op til nationale infektionshygiejniske retningslinjer, hvorfor MoVR kan anvendes og deles mellem borgere.

Er produktet til træning?

De VR-understøttende træningsinterventioner er designet til 15 minutters varighed en eller flere gange om dagen/ugen alt efter den enkeltes behov.

Undervisningsbehov

Medarbejdere oplæres typisk i 30 minutter op til 10 ad gangen.

Borgere oplæres af medarbejdere typisk i 5 minutter forinden første MoVR-træning.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Det er et helt nyt produkt, som lander på markedet i september-oktober 2020.

Erfaringer

Bl.a. følgende: Region Hovedstaden (Gentofte-Herlev Hospital), Københavns Kommune, Gentofte Kommune, Ballerup Kommune, , Gladsaxe Kommune, Odense Kommune, Nordfyns Kommune.

Eventuelle cases

Evalueringsrapporter er ikke offentliggjorte endnu. Vi startede pilotafprøvninger i starten af COVID-19 og kører fortsat pilotafprøvninger. De forventes færdig senere på året.