Kvinde med Precure albue-ærmet - til venstre en smartphone med Precure App

En intelligent løsning, der hjælper dig med at reducere risikoen for nedslidningsskader i underarmen.

Produktet indsamler din muskel- og bevægelsesaktivitet fra brugen af din hånd og underarm, sende denne information til skyen via din telefon, hvor avancerede algoritmer evaluerer din aktivitet og oversætter dette til et belastningsmønster, som bliver vist for dig i appen.
Herved får du et klart billede af din muskelbelastning, som vi kalder Muscle Load Index®.

Dette hjælper dig til aktivt til at ændre hvordan du bruger din arm og hånd og derved reducere risikoen for nedslidningsskader.

Formål

Hjælp til at undgå nedslidning i og omkring albuen, som kan føre til skader som musearm og tennisalbue.

Målgruppe

Stillesiddende funktioner, som f.eks. kontor, og grupper med ensidig gentaget arbejde og tunge løft. Som fx  montering og pleje.

Betydning for borger

Brugeren bærer produktet igennem sin arbejdsdag, på samme vis som med sit smart watch eller lignende og får kontinuert vist hvordan belastningsnivauet er.

Betydning for medarbejdere

Medarbejderen får hjælp til at undgå nedslidning og til at få mindre belastende arbejdsrutiner og bevægelser.

Løsningen kan også integreres i det forebyggende arbejde. Virksomheder og arbejdsmiljøkonsulenter kan få en analyse af medarbejdernes muskelbelastningen og få indsigt i hvor og hvornår medarbejderne er mest belastet.

Herved kan den forebyggende arbejdsmiljøindsats fokuseres til der, hvor belastningen er størst. Se mere om dette på vores hjemmeside.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Vi ser en kommune som en arbejdsplads, hvor de ansattes sundhed og trivsel skal sikres, så medarbejderne kan have et godt, langt arbejdsliv, uden gener fra nedslidning.

Smerter og sygefravær minimeres.

Kommunen skal bruge færre udgifter til sygefravær, overhead, mindre behov for omskoling med mere.

Den øgede trivsel og reducerede fravær medfører også bedre service til borgerne.

Anskaffelsespris

MLI® Elbow Business indeholder 20 kit, online oplæring, ubegrænset brug af app, ubegrænset antal brugere og en PRECURE Insight rapport. Prisen for denne løsning er kr. 60.000,-. Løsningen kan udvides og skræddersyes efter behov.

MLI® Elbow kit kan også købes enkeltvis til kr. 2.500,-.

Forventet levetid

Levetiden er minimum 2 år. Dog slides ærmet ligesom fx en træningstrøje, hvor levetiden afhænger meget af vask og brug. Levetiden på ærmet er minimum 30 vaske.

Udgifter til evt. montering

Kr. 0,-

Forventede årlige driftsudgifter

Erstatningsærmer kan naturligvis købes, hvis eksisterende ærmer nedslides. Listeprisen for ekstra ærmer er kr. 1.000,-.
Der skal forventes et vist forbrug af gel, hvor en tube anslås til at holde i 6 mdr. Der er én med i hver MLI® Elbow kit. Ekstra gel koster kr. 75,-.

Genforsyning af ekstra ærmer og gel kan indgå i en samlet aftale.

Stilles der særlige krav?

Brugeren skal have en smart phone (Android 6/iOS 10 eller nyere). Hertil kommer der at telefonerne skal have internetforbindelse for at kunne streame data.

Er produktet til personlig brug?

Produktet er til personlig brug, eller kan gives videre efter endt forløb.

Er produktet til træning?

Brugere, der har ensidigt gentaget arbejde, tunge løft eller tilsvarende, anbefales at bruge produktet mest muligt og længst muligt for at få mest mulig gavn af at have indblik i sit personlige Muscle Load Index®.

Undervisningsbehov 

I MLI® Elbow Business løsningen indgår oplæring af superbrugere ved hver afdeling, som vil få mulighed for at bruge MLI® Elbow. Dette kunne fx være arbejdsmiljørepræsentanten. Dette er for at styrke implementeringen og gøre ibrugtagningen så let som mulig.

Den enkelte bruger kan dog anvende MLI® Elbow uden særlig oplæring. Der kræves minimal introduktion, som kan klares vha. videotræning og introduktion i app'en. Opstart vil tage ca. 10-20 min. for brugeren.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja, produktet er lanceret i Danmark

Erfaringer

Region Hovedstaden ved Bornholms Hospital, Region Sjælland ved Næstved Sygehus, samt hos flere instanser hos Bornholms Regionskommune.

Eventuelle cases 

Se download-delen på vores hjemmeside.