Skriveborg med højdeindstilling og smartphone med Desk Control App

De fleste har et hæve-/sænkebord, men mange glemmer at bruge det i en travl hverdag. Måske er du en af dem? Så er det heldigt, at der findes løsninger, der kan hjælpe hukommelsen lidt på vej.

Vi vil fortælle om vores smarte bord-betjeninger, der med lys i forskellige farver viser dig, om det er tid til at stå. Du kan sætte mål for, hvor meget du vil stå, ved at hente den gratis app til telefonen eller computeren, som kan kobles til bordet. Så kan du få notifikationer på telefonen, dit smartwatch eller computerskærmen, når det er tid til at rejse dig.

Undersøgelser viser, at man kommer mere op at stå, når man bliver mindet om at gøre det.

Formål

At komme mere op at stå ved sit hæve-/sænkebord, og derved nedbringe antallet af stillesiddende minutter.

Målgruppe

Medarbejdere, der tilbringer mange timer bag et skrivebord.

Betydning for borger

Medarbejderne er den primære målgruppe, ikke borgerne.

Betydning for medarbejdere

Der er en række fordele ved at komme mere op at stå og dermed integrere mere bevægelse i arbejdsdagen, fx:

  • Forebyggelse af en række livsstilssygdomme
  • Nedsættelse af mængden af ryg-, nakke-, og lændesmerter
  • Mindsket sygefravær
  • Øget produktivitet
  • Mindre stress

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Ved god brug af hæve-/sænkeborde, vil flere medarbejdere opleve øget arbejdsglæde, hvilket potentielt kan give en økonomisk effekt.

Anskaffelsespris

Pris varierer alt efter forhandler.

Forventet levetid

5 års garanti, men den forventede levetid er naturligvis længere.

Udgifter til evt. montering

Afhænger af forhandler/montør.

Forventede årlige driftsudgifter

Ingen.

Stilles der særlige krav?

Bord-betjeninger og apps kan kun anvendes til borde med hæve- /sænkesystemer fra LINAK.

Er produktet til personlig brug?

Ved borde, hvor medarbejdere sidder i længere perioder og arbejder, bør mulighederne være tilgængelige.

Er produktet til træning?

Nej, kun til øget bevægelse i arbejdsdagen.

Undervisningsbehov

Decideret undervisning er ikke nødvendig, men ved spørgsmål til bord-kontaktens funktioner kan man konsultere denne hjemmeside.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja.

Erfaringer

Mange virksomheder anvender allerede produkterne.

Eventuelle cases

Vi har foretaget en undersøgelse af produkternes effekt blandt 65 medarbejdere fra tre forskellige arbejdspladser. Læs mere om resultaterne her.