AirSens 10 Elite CPAP-maskine til behandling af søvnapnø

Til behandling af søvnapnø.

Formål

Behandling for søvnapnø.

Målgruppe

Patienter med diagnostiseret søvnapnø.

Betydning for borger

Ved ordineret behandling, vil borgeren få øget livskvalitet.

Betydning for medarbejdere

-.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Borgeren kan forblive på arbejdsmarkedet.

Anskaffelsespris

Bevilget af staten.

Forventet levetid

Min. 5 år.

Udgifter til evt. montering

-.

Forventede årlige driftsudgifter

Udskiftning af slanger, filtre mm. er inkluderet.

Stilles der særlige krav?

-.

Er produktet til personlig brug?

Ja - til personlig brug til den enkelte patient/borger.

Er produktet til træning?

Nej.

Undervisningsbehov

1-2 timer.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja - produktet er kendt i DK.

Erfaringer

S10 er kendt i alle 5 Regioner.