To kufferter med teknologier til selvhjulpenhed

Denne præsentationsdag var planlagt af Team Selvhjulpen, Center for Frihedsteknologi, Aarhus Kommune, og satte fokus på de teknologier og hjælpemidler, som kan hjælpe borgere til at klare sig længst og bedst muligt i eget hjem.

Vi præsenterede 3 projekter, som på hver sin måde har til formål at understøtte selvhjulpenhed. I forbindelse med projekterne blev man også præsenteret for udvalgte produkter, som indgår i projekterne.

Program

Oplæg om inspirationskufferter v/ Mark Michaelsen og Rikke Falch fra Aarhus Kommune, DressBuddy jakkepåtager v/ Danish Care Supply, Sippa Membran-kop v/ Carewarekompagniet. 

Oplæg om Medicin til tiden v/ Charlotte Søgaard Kristensen fra Fælles Service Center, samt præsentation af DoseCan, Medido, Evondos og MedimiSmart.

Præsentation af Multi Living Chair v/ Jan Brinck, MultiLiving Chair, samt oplæg om VTU-projekt v/ Jacob Handberg Gohlke, Aarhus Kommune.