Phoenix letvægts eksoskelet er et hjælpemiddel, der hjælper rygmarvsskadede med ophævet eller svært nedsat gangfunktion til selvstændig stand- og gangaktivitet i dagligdagen. Eksoskelettet kan anvendes både indendørs og udendørs og består af en krops-enhed og to ekso-ben der tilpasses individuelt til den enkelte bruger og ligeledes styres selvstændigt af brugeren.

Formål

  • At hjælpe rygmarvsskadede borgere til daglig stand- og gangaktivitet.
  • At opnå heldbredsmæssige gevinster ved daglig stand/gangaktivitet samt forebygge sekundære følgevirkninger/sygdomme grundet inaktivitet og manglende vægtbæring.
  • Øge livskvalitet/-glæde og følelse af selvstændighed i eget liv.
  • Øge forudsætninger for social deltagelse ”i øjen-højde” (ex. ved gå-tur i lokalområdet) og de mentale gevinster der følger til dette.

Målgruppe

Rygmarvsskadede borgere (skade under rygsøjlens T-4 niveau).

Betydning for borger

  • Giver mulighed for daglig stand- og gangaktivitet både indendørs og udendørs.
  • Bedre fysikken (kredsløb, led, pestaltik) og nedsætter muskelstivhed/evt spacticitet gennem øget oprejst/gående aktivitet.
  • Giver øget selvstændigheds-følelse og mulighed for at indgå i sociale sammenhænge på lige vilkår / ”i øjenhøjde” med medmennesker

Betydning for medarbejdere

  • Undgår belastende arbejdsstillinger og tungere løft i forbindelse med mobilisering af borgeren i stand-/gangfunktion.
  • Giver øget arbejdsglæde at kunne medvirke til et markant øget aktivitetsniveau og livskvalitet hos borgeren.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Reducerede udgifter til behandling af sekundære følgevirkninger (fysisk/mentalt) til inaktivitet

Anskaffelsespris

400.000 DKK.

Forventet levetid

Min. 5 år.

Udgifter til evt. montering

Forventede årlige driftsudgifter

Stilles der særlige krav?

Er produktet til personlig brug?

Ja, det tilpasset efter individuelle mål – men kan evt. anvendes af flere borgere efter hinanden over en årrække.

Er produktet til træning?

Nej, det er et hjælpemiddel til varigt rygmarvsskadede borgere – men det har naturligvis en forbyggende og trænende effekt at bringe borgeren i øget stand- og gangfunktion (ift. inaktivitetsafledte følgevirkninger).

Generelt bør dette foregå så hyppigt som muligt under hensyntagen til den enkelte borger og sundhedsfaglig vurdering Anvendes derfor også på neurologiske behandlingsklinikker som mobiliseringsredskab.

Undervisningsbehov

Brugeren: 2-8 timer.

Sundhedsfaglige medarbejdere(certificering): 8 timer.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja – men endnu ingen aktive brugere/erfaringer i DK.

Erfaringer

Eventuelle cases