Mobiliseringsleje til rehabilitering/ genoptræning og mobiliseringsøvelser med særligt udsatte patienter. Intensive patienter og NISA patienter med flere.

Formål

Øge bevidstheden og mobiliseringen og evnen.

Målgruppe

Særligt udsatte patienter.

Betydning for borger

Fremmende kognitivt og somatisk.

Betydning for medarbejdere

Har mulighed for at fremme orienteringsevnen, bevidstheden og mobiliteten. Kontrolleret og stabilt, samt dokumenterbar.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Inddrage flere parametre i rehabiliteringen og mobiliseringen, dokumenterbar behandling, øget sikkerhed og journalstyring.

Anskaffelsespris

160.000 DKK.

Forventet levetid

10 år.

Udgifter til evt. montering

0.

Forventede årlige driftsudgifter 

0/ 2.500,-.

Stilles der særlige krav?

Ingen.

Er produktet til personlig brug?

Nej.

Er produktet til træning?

Ja/ fysioterapien og rehabiliteringen.

Undervisningsbehov

2 timer.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja er i gang på nuværende.

Erfaringer

Godt indtil videre.

Eventuelle cases

En af flere evidensafhandlinger - til download.