Bidrager til at styrke dine behandlingsstrategier for personer med store fysiske funktionsnedsættelser. Den giver brugeren en stabil og korrekt støtte i stående stilling med vægtbæring. Det betyder, at brugere, der ikke kan stå eller gå selvstændigt, får mulighed for at lave stående fysisk aktivitet og træning.

Formål

Øget mobilitet og velvære for dem der ikke har mulighed for anden form for aktivitet/ træning.

Målgruppe

Mennesker med senhjerneskade, cerebral parese, sclerose og lign. diagnoser.

Betydning for borger

Fremmer mobiliteten i benene, øger blodcirkulation og giver øget velvære.

Betydning for medarbejdere

Giver medarbejderene mulighed for at tilbyde mobilitetstræning til dem der ikke har mulighed for det selv.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Der kan opstilles en business case, hvor træningen kan supplere eller komplementere den fysioterapeutiske behandling.

Anskaffelsespris

Fra 130.000 - 350.000 DKK, afhængig af størrelse/ model.

Forventet levetid

6-8 år.

Udgifter til evt. montering

0 kr.

Forventede årlige driftsudgifter

Ca. kr. 5.000 til eftersyn/løbende vedligehold.

Stilles der særlige krav?

Nej, dog skal der være god plads/ adgang rundt om produktet til ind-/udstigning.

Er produktet til personlig brug?

INNOWALK er til personlig brug. INNOWALK Pro er til institutionsbrug.

Er produktet til træning?

Ja, 4-5 gange pr. uge i 15 – 45 min per gang.

Undervisningsbehov

Ca. 2-4 timer.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja, igennem Made for Movement direkte.

Erfaringer

Erfaringer hentes primært fra producenten i Norge, hvor der er opnået gode erfaringer / resultater med brugen.

Eventuelle cases

Ja, tilsendes evt. seperat hvis ønskes.