I Aarhus Kommune har vi i øjeblikket et øget fokus på at give borgere i kørestol mulighed for at komme op at stå og få vægtbæring på benene, da dette giver øget sundhed, livskvalitet og funktion hos borgeren.

I dagens præsentation vil fire virksomheder komme og præsentere teknologiske løsninger, som kan få borgere med forskellige grader af funktionsniveau uden gang- eller stand-funktion op at stå og gå. Teknologierne spænder fra det behandlende, over det kompenserende til det rehabiliterende.

Ung mand står op ved hjælp af exoskelet

På præsentationsdagen vil du komme til at se et mobiliseringsvippeleje med indbygget neurologisk sensorvibrationsterapi, et exo-skelet, en el-kørestol med ståfunktion, samt et motoriseret aktivitetshjælpemiddel, der giver borgerne mulighed for at lave stående fysisk aktivitet med vægtbæring.

Program (foreløbigt)

  • 8.30-8.45 Om fordelene ved at komme op at stå v/ Jacob Handberg Gohlke, cand.scient. i fysioterapi, projektmedarbejder, Center For Frihedsteknologi
  • 8.45-9.25 Innowalk Pro v/ Innovaid A/S .
  • 9.35-10.15 F5 Corpus® VS el-kørestol med ståfunktion v/ Permobil.
  • 10.25-11.05 Medior Mobilizer mobiliseringsvippeleje v/ Carepartner.
  • 11.15-11.55 Phoenix Exoskeleton eksoskelet v/ Intramedic A/S.