Ældre kvinde sidder i sin stue og ser på fjernsynes, hvor man kan se en ung kvinde med barn, som snakker med hende

Videolink giver beboere på fx plejehjem muligheden for at kommunikere med de pårørende via deres eget TV i deres bolig - ligesom med FaceTime eller Skype. En lille specialudviklet mikro-computer, sammen med et lille kamera, bliver tilkoblet beboerens eget TV, som herefter giver beboeren muligheden for at modtage videoopkald direkte fra deres pårørende uden at beboeren skal håndtere ekstra devices, så som fjernbetjening, tastatur, mus eller lign. TV’et tænder automatisk, når de pårørende klikker på et link via deres smartphone, iPad eller PC, og samtalen med beboeren kan begynde.

Formål

Vores mission med Videolink er i første omgang helt simpelt: At fjerne afsavn og ensomhed (ifølge Mary Fonden er der over 300.000 ensomme i DK). Noget der specielt er højaktuelt ift. den igangværende COVID-19 krise, hvor pårørende har svært ved at komme i kontakt med deres ældre familiemedlemmer på bl.a. plejehjem.

Målgruppe

Målgruppen er ældre borgere, som af en eller anden grund er ”teknologiskræmte”/”teknologiske analfabeter”, og/eller som måske mangler motoriske evner til at eks. kunne håndtere en smartphone eller en iPad eller for den sags skyld et tastatur. Det kan også være demente, handicappede, psykiske syge eller lign. I det hele taget personer, som ikke har evner eller muligheder for at kommunikere med omverden og deres pårørende i samme omfang, som mange andre i samfundet kan.

Betydning for borger

Videolink kan være med til at inkludere beboerne med deres pårørende og dermed være med til at højne livskvaliteten hos beboerne. Derudover giver Videolink de pårørende en tryghed, at de kan tilse deres ældre familiemedlemmer på eks, plejehjem og se at de trives. I det hele taget vil Videolink kunne være med til at forbedre kommunernes service i form af pleje og omsorg på de danske plejehjem og i plejesektor i det hele taget, og dermed brande kommunen og de pågældende plejehjem.

Betydning for medarbejdere

Med Videolink kan der frigøres ressourcer hos personalet på plejehjemmene i form at mere selvhjulpenhed ift. at beboeren uden hjælp fra personalet, kan kommunikere med deres pårørende. Desuden påtænker vi at videreudvikle Videolink til også at omfatte ekstra ydelser, som i højere grad vil kunne aflaste personalet på plejehjemmene.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Det er noget vi arbejder på at kvantificere, når vi har adgang til flere empiriske data fra bl.a. vores Videolink testfamilier. Men der vil kunne være en ikke ubetydelig økonomisk gevinst for kommunerne, hvis alle beboere på de danske plejehjem fik installeret Videolink. Desuden vil det brande de pågældende plejehjem, hvis de kunne tilbyde en brugervenlig digital løsning for deres beboere.

Anskaffelsespris

I ren privat B2C handel koster Videolink 299 kr. i oprettelse + 249 kr. i md leje. Men prisen vil afhænge af evt. indgåelse af kommunalt-privat samarbejde, som herefter kan forhandles ift. volumen de efterspørges.

Forventet levetid

I princippet ingen begrænsning, da der følger løbende remote opgraderings- og support-aftale med i prisen.

Udgifter til evt. montering

299 kr. i oprettelse (som nævnt ovenfor).

Forventede årlige driftsudgifter

Ikke andet en den månedlige abonnementspris på 249 kr.

Stilles der særlige krav?

Kun et TV med en ledig HDMI indgang + adgang til WiFi. Såfremt der ikke er internetadgang tilstede, tilbyder vi en hotspotløsning inkl simkort som tilkøb.

Er produktet til personlig brug?

Ja – men såfremt brugerne kan deles om et fælles TV i et fælles lokale, vil der kunne arrangeres et fælleskøb af en Videolink løsning.

Er produktet til træning?

Efter behov.

Undervisningsbehov

Ingen – plug-and play.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Nej – er helt nyt på markedet, og findes så vidt vi er bekendt med ingen andre steder i verden.

Erfaringer

Vi er i dialog med flere kommuner, virksomheder og plejehjem herom.

Eventuelle cases