Kvinde sidder med børnebørn på skødet og kigger i en videobog med titlen "Vores minder"

En videobog er en fysisk bog med en integreret skærm, som kan fremvise filmklip og billeder. Når du åbner videobogen, starter fremvisningen af billeder og filmklip automatisk. Videobogen kan lagre flere hundrede billeder samt filmklip, så du altid har minderne tæt på. Det er nemt at udskifte indholdet på videobogen, hvis dette ønskes.

Formål

At øge livskvaliteten og at få gjort de mange minder levende.

Målgruppe

Ældre, mennesker med demens og pårørende samt personale inden for ældre området.

Betydning for borger

Det kan modvirke ensomhed. Kan hjælpe på hukommelsen. Videobogen bringer minder fra familie og venner frem, hvilket øger livskvaliten.

Betydning for medarbejdere

Kan skabe en meget bedre kommunikation med ældre og pårørende. Kan visualisere forskellige aktiviteter, arrangementer. Kan gøre medarbejderne i bedre humør.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Ud over at øge livskvaliteten, kan en videobog også have en stor økonomisk gevinst, da kommunikationen kan gøres meget mere gnidningsfrit mellem medarbejdere og borgere.

Anskaffelsespris

Fra 299 pr. stk og opefter.

Forventet levetid

5-10 år, men sikkert også længere.

Udgifter til evt. montering

Nej.

Forventede årlige driftsudgifter

Ingen.

Stilles der særlige krav?

Nej.

Er produktet til personlig brug?

Det kan den også være. Der vil nok kunne side 3-4 mennesker og se i fotobogen samtidigt.

Er produktet til træning?

Det kan den også være, da små træningsvideoer kan uploades, så videobogen kan bruges af fysio- og ergo tereapeuter mfl.

Undervisningsbehov

1-2 timer.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ikke rettet mod private.

Erfaringer

Ikast-Brande kommune og Demens Centrum (Aarhus kommune).

Eventuelle cases

Se eksempler på vores hjemmeside.