MemoryCube systemet er udviklet med henblik på at gøre personcentreret omsorg mere tilgængeligt i plejesituationen. Med MemoryCuben er relevant livshistorie, musik og film altid lige ved hånden, hvad enten det er pårørende, plejere eller mennesket med demens selv, der faciliterer omsorgen.

MemoryCube systemet består af 4 komponenter

  1. En controller, der ligner en terning, som ved simpel interaktion kontrollerer det samlede system.
  2. En skærm/cast device, der viser indhold valgt med controlleren.
  3. InputApp, hvor pårørende og eller plejere kan tilføje indhold til borgerens MemoryCube.
  4. Intelligent processering, der sikrer, at MemoryCube systemet viser det indhold, der har den bedste effekt.

Med MemoryCube systemet ønsker Carity at gøre den bedste viden inden for den personcentrerede omsorgsfilosofi simpel at udføre i praksis.

Formål

At gøre personcentreret omsorg simpel og tilgængelig gennem digital teknologi.

Målgruppe

Borgere med demens.

Betydning for borger

Med MemoryCube systemet får borgeren sit liv med ind i alle plejesituationer. Vi sætter borgeren i centrum.

Betydning for medarbejdere

For plejeren hvad end det er i borgerens eget hjem eller på plejehjem, vil MemoryCube systemet gør plejen gnidningsløs, og sikrer lavere grad af BPSD.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Caritys ambition er at påvirke den kommunale økonomi ved at sikre senere indflytning på plejehjemmet gennem lavere belastningsgrad i hjemmet, mindre medicinforbrug, og mindre BPSD både i hjemmet, men også på plejehjemmet.

Anskaffelsespris

4.000-8.000 kroner.

Forventet levetid

3-5 år.

Udgifter til evt. montering

500 kr.

Forventede årlige driftsudgifter

3.600 i abonnement årligt pr. enhed. Denne pris dækker data, 4G og service.

Priserne kan forhandles.

Stilles der særlige krav?

Nej.

Er produktet til personlig brug?

Produktet er umiddelbart til personligt brug, men der er mulighed for at lave en ”fælles” version til gruppeaktiviteter.

Er produktet til træning?

Nej.

Undervisningsbehov

5 minutters undervisning, evt. i forbindelse med montering.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Nej.

Erfaringer

Carity er i samarbejde med Center for Frihedsteknologi, Aarhus Kommune, og har derigennem udført dele af den tidlige designproces på Plejehjemmet Augustenborggade.

Eventuelle cases

N/a