Illustration som viser skærmen hos brugeren, i pårørende app'en og memoclock-logoet

MemoClock app’en kan hjælpe borgere med let fremskreden demens eller lignende, som ikke længere kan betjene teknologi, og som opholder sig det meste af tiden i eget hjem. Brugerfladen er låst for borgeren, og det er i stedet den pårørende, der styrer hvad der dukker op på borgerens skærm.

App’en består af en Modtager og en Sender. Modtager-app’en kører på en tablet som står på et fast sted i borgerens hjem, er altid tændt og viser tiden. Tiden kan indstilles til at vise hvad den konkrete borger har brug for, f.eks. klokkeslæt, dato, ugedag, årstal, tid på dagen med ord eller tid på dagen vist med billeder mm.

Sender-appen styres af den raske pårørende. Den pårørende kan sende beskeder og påmindelser til borgeren i form af tekst, talebeskeder og billeder.

Senderen kan køre som app på smartphones og kan også køre i en browser.

App’en findes til iOS, Android og Amazon Fire.

Formål

Øger borgerens livskvalitet ved at støtte tidsfornemmelse og selvhjulpenhed og afhjælpe følelsen af social isolation.
Giver pårørende mulighed for at støtte en borger med demens selvom de ikke er fysisk sammen med borgeren.
Aktivere pårørende som ressource i støtten af borgere med demens.

Målgruppe

Hjemmeboende borgere med moderat fremskreden demens eller lignende, samt deres raske pårørende.

Betydning for borger

Den hjemmeboende borger med demens:

 • Bedre orientering i tid
 • Større selvhjulpenhed
 • Mindre ensomhed / social isolation
 • Færre konflikter (påmindelser på MemoClock-skærmen opfattes ikke så påtrængende som påmindelser givet direkte fra en pårørende)
 • Kan som afledt effekt sandsynligvis blive boende i eget hjem længere end normalt inden plejehjem kommer på tale.

De pårørende: 

 • Mulighed for at hjælpe selvom man ikke er fysisk i nærheden af borgeren med demens (ofte har den pårørende travlt med arbejde / egen familie eller bor ikke i nærheden af borgeren med demens)
 • Følelsen af at have en handlemulighed i en presset situation, hvor man føler man ikke har handlemuligheder eller tid nok
 • Færre konflikter og gentagende påmindelser om det samme

Betydning for medarbejdere

 • Aktivering af de pårørende som hjælpere for borgere med demens er en kæmpe ressource for medarbejderen/kommunen.
 • Mulighed for selv at kunne sende påmindelser til borgeren med demens (via delt adgang med borgerens pårørende).

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

 • Større selvhjulpenhed, støtte og deraf følgende livskvalitet medfører at borgeren kan blive boende længere tid i eget hjem, inden borgeren flytter på plejehjem.

Anskaffelsespris

Borgeren/de pårørende tegner selv abonnement på app’en (29kr/md / 299 kr/år) og installerer på egen tablet og smartphone. Prisen dækker brug af app’en samt support fra MemoClock.

Ved salg direkte til kommunen gives konkret tilbud på licens samt evt. opsætning, hardware og support ud fra de konkrete ønsker og behov.

Forventet levetid

-.

Udgifter til evt. montering

Se anskaffelsespris.

Forventede årlige driftsudgifter

Stilles der særlige krav?

Skal stå på en fast plads i hjemmet og altid være tændt + tilsluttet en strømkilde.

Er produktet til personlig brug?

App’en er udviklet til personlig brug, men vil også kunne sættes op til at køre på en stor skærm i f.eks. et fællesrum på et plejehjem.

Er produktet til træning?

-.

Undervisningsbehov

Borgere med demens skal ikke instrueres, da de blot skal modtage den information der dukker op på skærmen. Skærmen skal til gengæld introduceres til borgeren på en måde, der passer til den individuelle borger.

De pårørende kan selv sætte app’en op hos borgeren med demens samt lære, hvordan man bruger den simple app ved hjælp af instruktioner på www.memoclock.com

MemoClock yder support via support@memoclock.com.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

MemoClock er dansk udviklet og har været en del af to tidligere DokkX-udstillinger.

Erfaringer

Indtil videre har vi kun erfaringer med private borgere fra Danmark og udlandet (se punktet herunder).

Vi vil meget gerne samarbejde med kommuner, som har interesse i at efterprøve tesen om at MemoClock kan forlænge den tid, en borger kan blive boende i eget hjem.