to ældre mennesker sidder med en tablet computer

I en tid, hvor afstand til hinanden er på alles dagsorden, er det i den grad vigtigt at være kreativ og udvise omsorg – endnu mere end vi plejer.

Mangel på nærvær og fysisk kontakt til andre mennesker kan resultere i ensomhed og mistrivsel, og det fysiske helbred kan blive påvirket.

Selv om vi ikke kan være sammen i det fysiske rum, er der masser af andre måder, vi kan støtte og vise hinanden omsorg på. Det kan fx gøres gennem forskellige teknologiske løsninger.

Derudover er bevægelse og motion vigtigt for alle – især for de ældre, der har været hjemme længe pga. høj smitterisiko. Her findes der også en masse teknologiske løsninger til, hvordan vi på afstand stadig kan holde kroppen i gang og rehabiliteringen ved lige.

På denne Præsentationsdag vil vi fokusere på teknologier, der alle kan være med til at skabe fællesskab og sundhed på afstand (el. nærvær på afstand) – både mentalt, fysisk og psykisk.

NB: Dagen blev afholdt som et online event via Teams, og nedenfor kan du se en video fra hver enkelt præsentation.

Program

  • 08.25 Velkomst
  • 08.30-09.10: Videobog v/ Dennis Bækgaard Stotz, Videobog (video-bog.dk). En Videobog er en fysisk bog, hvori der sidder en lille fladskærm. Desuden er der et nogle trykknapper, som blandt andet styrer lyd, valg af film mv. Videobogen afspiller automatisk, når man åbner den og stopper med at afspille, når man lukker den igen. Man kan selv lægge videoklip ind, og dermed lave en personlig videohilsen.

 

  • 09.20-10.00: MemoryCube v/  Christian Overgaard, Carity. En teknologi, som gør det muligt at kommunikere med udgangspunkt i borgerens livshistorie.

 

  • 10.10-10.50: Videolink v/ Mads Søndergaard & Kristian Rossen Kristensen, Videolink. Videolink er noget teknologi, som kobles op på en borgers eget fjernsyn, og som giver pårørende mulighed for at kommunikere via fjernsynet, lidt ligesom med FaceTime eller Skype på en computer.

 

  • 11.00-11.40: MemoClock v/ Dan Mogensen, MemoClock. MemoClock er en app, som giver mulighed for som pårørende at sende små beskeder, påmindelser, billeder mm til en iPad, som står i en pårørendes hjem. Kan fx bruges ved begyndende demens.