Birgitte Brabrand, fysioterapeut, træner med  ældre mand med Parkinson

En Parkinson-Pod er en MP3 enhed med skræddersyet musik til gangtræning. Musikken er skrevet til gangtræning og har en tydelig, stabil rytme, indtælling til
numrene og en række kompositoriske opbygninger som giver et musikalsk skub.

Musikken findes i tempo 102, 107, 114 og 120. Ialt 28 numre som sikre at man kan finde sit eget tempo.

Formål

At skabe et produkt som kan hjælpe de Parkinsonramte med at træne til musik uden hjælp fra fysioterapeut.

Målgruppe

Parkinson-ramte, demente, gangbesværede…

Betydning for borger 

Parkinson-Pod bliver i dag brugt dagligt hos fysioterapeuter både i Danmark og Norge. De første tilbagemeldinger er positive. Musikken sikrer en bedre balance og mindre “freezing”.

Betydning for medarbejdere 

Fysioterapeuten har mulighed for at give et vigtigt arbejdsredskab med hjem til forsat træning.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Det kan sikre en bedre balance og tryghed hos den enkelte patient. Det kan sikre en mere omfattende træning som ikke nødvendigvis behøver professionel
assistance.

Anskaffelsespris

200,- DKK ex moms

Forventet levetid

Garanti : 5 år

Udgifter til evt. montering

Ingen

Forventede årlige driftsudgifter

Ingen

Stilles der særlige krav?

Ingen

Er produktet til personlig brug? 

Produktet er personligt, men kan teknisk set overleveres. Anskaffelsesprisen bør dog indikere at produktet er personligt.

Er produktet til træning?

Den internationale anbefaling er 3-5 gange om ugen i 20 minutter. Her er der evidens for at træningen har positiv effekt på balance, fodslæben og gangrytme.

Undervisningsbehov

Produktet er udviklet sådan at man kan bruge enheden uden hjælp.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Produktet blev lanceret i november 2018. Bag produktet står en frivillig forening med musiker Martin Jantzen og fysioterapeut Birgitte Brabrand.

Erfaringer

Der er endnu ikke lavet aftaler med nogen kommuner, men Parkinson-foreningen har beskrevet vores produkt, og også danske fysioterapeuter har beskrevet produktet (Se cases nedenfor).

Eventuelle cases

Se beskrivelse hos Danske Fysioterapeuter